Tauron Ciepło podpisał umowę z wykonawcą budowy nowej kotłowni gazowo-olejowej elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach. Inwestycja rozpocznie się w lutym 2022 i będzie kosztowała blisko 52 mln zł. Nowoczesna kotłowania będzie dostarczać ciepło również do mieszkańców Bielska-Białej.

To będzie jedna z najważniejszych inwestycji spółki Tauron Ciepło. Nowoczesna kotłownia szczytowo-rezerwowa wyposażona w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe zastąpi dotychczasową kotłownię w czechowickiej elektrociepłowni. Wartość inwestycji, zgodnie z kontraktem, wynosi ok. 51,8 milionów złotych. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w lutym 2022 roku, uruchomienie dostaw ciepła do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej z nowej kotłowni przewidziano w 2023 roku.

- Budowa kotłowni gazowo-olejowej w elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach jest związana z procesem dostosowania miksu energetycznego Polski do wymogów Unii Europejskiej do 2040 r. i wpisuje w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku - mówi Małgorzata Kuś, rzecznik Tauron Ciepło.

Uruchomienie nowej kotłowni znacząco wpłynie na redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. Przy wykorzystaniu paliwa gazowego do pracy kotłowni, zredukowane zostaną zanieczyszczenia: dwutlenków siarki do 91 proc., tlenków azotu do 78 proc. oraz dwutlenku węgla do 28 proc. Nowoczesna kotłownia składająca się z dwóch kotłów wodnych o łącznej mocy 76 MW dostarczy ciepło do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej.

bak