Urząd Miejski w Bielsku-Białej podejmuje drugą próbę sprzedaży trzech pakietów akcji spółki TS Podbeskidzie. Zaproszenie do negocjacji jest niemal identyczne jak oferta wystosowana do zainteresowanych podmiotów pod koniec maja.

Zgodnie z treścią ogłoszenia, przedmiotem rozmów będzie ustalenie ceny zbycia jednego z trzech pakietów akcji - dwóch po 23.154 akcji (po 20 proc. akcji) oraz jednego pakietu obejmującego 5.788 akcji spółki (4,99 proc.), określenie wartości i czasu trwania zobowiązań sponsoringowych nabywcy wobec spółki, a także określenie sposobu zabezpieczenia przez nabywcę wykonania zobowiązań.

Potencjalny kupiec akcji klubu piłkarskiego zobowiązany będzie przedstawić szereg dokumentów. W przypadku przedsiębiorców są to m.in. aktualny odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą - okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zainteresowany podmiot będzie także zobowiązany do zachowania poufności i podpisania oświadczenia.

Odpowiedź na zaproszenie do rozmów należy składać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w tereminie do 9 sierpnia. Pierwsza próba negocjacji zakończyła się fiaskiem, nie zgłosił się żaden zainteresowany podmiot.

bak

Foto: Nad Dachami