Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na wybór wykonawcy parkingu, który powstanie w sąsiedztwie lotniska w bielskich Aleksandrowicach. Inwestycja na 109 miejsc postojowych oraz siedem dla osób niepełnosprawnych obejmować będzie także budowę drogi rowerowej oraz ciągów pieszych łączących parking z infrastrukturą rekreacyjną okalającą lotnisko.

Jednym z bardziej uczęszczanych rejonów wypoczynkowych w Bielsku-Białej jest ring wokół lotniska obejmujący ścieżkę pieszo-rowerową, tor dla rolkarzy i przyległe do nich tereny rekreacyjne. Dotarcie do niego przez osoby zmotoryzowane łączy się często z pozostawieniem pojazdów w miejscach niedozwolonych lub na wewnętrznych parkingach tutejszych osiedli.

Sytuacje ma poprawić budowa zielonego parkingu w rejonie przebudowywanego właśnie południowego odcinka ul. Skrzydlewskiego obok lasku Bathelta. Łatwy dojazd z ul. Cieszyńskiej ma także rozładować część ruchu generowanego podczas plenerowych imprez organizowanych na płycie lotniska. Parking zostanie wyposażony w oświetlenie, a także system monitoringu i poboru opłat.

Nawierzchnia ze względu na swoją przepuszczalną strukturę wykonaną z płyt ażurowych wypełnionych trawą umożliwi wegetację zieleni, a także częściową retencję wód opadowych. Wokół parkingu zostaną nasadzone drzewa. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad br.

bb