Bielski samorząd planuje utworzyć spółkę pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe, w której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości. Kapitał na utworzenie spółki w kwocie 3 mln zł będzie pochodził z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Dwie uchwały w sprawie przystąpienia do nowo tworzonej spółki SIM Śląsk, której zadaniem będzie realizacja inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych na wynajem, podjęte zostaną na najbliższej sesji Rady Miejskiej. W nowej spółce bielski samorząd obejmie udziały w kwocie 3 mln zł. Pieniądze na ten cel przekazane zostaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Jednym z instrumentów wsparcia inwestycji w formule społecznego budownictwa czynszowego mają być nowo tworzone przez gminy SIM-y finansowane m.in. z bezzwrotnego wsparcia samorządów z Funduszu Dopłat, udziałów wniesionych przez lokatorów oraz preferencyjnego kredytu udzielanego z programu społecznego budownictwa czynszowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bielski samorząd zamierza przystąpić do nowo tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych gmin z obszaru województwa śląskiego. - Miasto mając na względzie potrzebę intensyfikacji rozwoju budownictwa, a tym samym zwiększenie dostępności mieszkań dla osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego, zamierza pozyskać środki finansowe na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane m.in. na budowę lokali mieszkalnych na wynajem. Inwestycje te mogą być realizowane z dofinansowaniem z programów wspierających rozwój mieszkalnictwa - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

bak