Rozpoczęły się prace porządkowe w Dolinie Gościnnej. Usuwane są liczne wiatrołomy zawieszone nad ścieżkami spacerowymi, pnie mogące doprowadzić do niekontrolowanego spiętrzenia wody oraz nagromadzony susz stwarzający zagrożenie pożarowe. Przy okazji likwidowane są dzikie wysypiska śmieci. W związku z pracami częściowo ograniczony został wstęp na teren leśny.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Gościna Dolina to chroniony teren usytuowany u podnóża Beskidu Śląskiego i obejmujący doliny trzech potoków: Kamienickiego II, Dębowiec oraz potoku o nazwie Dopływ od Zieleni Miejskiej. Zespół ma 30,34 ha powierzchni. Większość terenu to grunty prywatne, niewielki obszar należący do miasta stanowi część lasu komunalnego i jest objęty - zgodnie z obowiązującą od stycznia 2021 ustawą o lasach - planem urządzenia lasu.

Ze względu na charakter miejsca i jego ważne funkcje ekologiczne Urząd Miejski w Bielsku-Białej nie zamierza traktować lasów położonych w dolinie jako lasów produkcyjnych. Jak tłumaczą urzędnicy, dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz utrzymania doliny w jak najlepszym stanie prowadzona jest tutaj zrównoważona gospodarka leśna mająca na celu ukształtowanie struktury lasu w sposób oraz w tempie zapewniającym trwałe zachowanie jego bogactwa biologicznego i potencjału regeneracyjnego.

Od stycznia br. za bezpieczeństwo na terenie lasu w Dolinie Gościnnej odpowiada leśniczy miejski. Z uwagi na liczne wiatrołomy zawieszone nad ścieżkami spacerowymi oraz w związku z zagrożeniem pożarowym zwiększonym przez zalegający susz, las powinien zostać całkowicie zamknięty dla odwiedzających. Po konsultacjach leśniczego z ogrodnikiem miejskim, mając na uwadze dobro przyrody oraz korzystających z terenu mieszkańców, podjęta została decyzja o doprowadzeniu do usunięcia wszystkich zagrożeń w tym lesie bez zamykania go.

Przed pracami teren sprawdzany jest pod względem przyrodniczym i ornitologicznym. Wszystkie zbutwiałe pnie oraz część zdrowych są pozostawiane w celu wytwarzania naturalnej próchnicy oraz tworzenia siedlisk dla zwierząt i grzybów. Obumarłe drzewa, które podczas naturalnego wywrotu nie upadną w zasięgu ścieżek spacerowych, również są pozostawiane.

Wywrócone drzewa, które znajdują się w zbyt dużym zagęszczeniu, są wywożone poza las, cechowane oraz przygotowane do sprzedaży - co jest wymogiem ustawowym. Przy okazji likwidowane są dzikie wysypiska śmieci, a teren wraz z korytem potoku jest sprzątany. W związku z trwającymi pracami częściowo ograniczony został wstęp na teren leśny.

bb

Foto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej