Stali bywalcy Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej oraz petenci Urzędu Pracy zlokalizowanego po sąsiedzku zostali w poniedziałek zaskoczeni tablicą informacyjną oraz szlabanem, które zostały postawione przy wjeździe na do tej pory ogólnie dostępne miejsca postojowe pod dawnym Pałacem Lodowym, czyli budynkiem koło kortów przy ul. Partyzantów. Szlaban zamknięto na kłódkę, a postój bez opłaconego abonamentu grozi wywiezieniem pojazdu przez odpowiednie służby.

Jakiś czas temu opinia publiczna została poinformowana, że obiekt wraz z kortami Urząd Miejski w Bielsku-Białej przekazał Agencji Rozwoju Regionalnego SA (o koncepcji rewitalizacji zabytku pisaliśmy w artykule Cztery korty pod dachem na Partyzantów? Koncepcja rewitalizacji zabytku). Plan zakładał remont budynku, modernizację dwóch zewnętrznych kortów i zadaszenie czterech pozostałych, o czym 2 września 2019 poinformował prezydent miasta w odpowiedzi na interpelację radnego Rafała Ryplewicza.

Prace porządkowe na kortach

W odremontowanym budynku mają się znaleźć m.in. powierzchnie co-working dla nowych firm i start-upów oraz laboratorium techniczne i innowacji FabLab. Plan zakłada przywrócenie funkcji kuchni i wdrożenie usług cateringowych dla celów komercyjnych. W historycznym budynku mają znaleźć się także powierzchnie na wynajem oraz nowo utworzony Park Innowacji i Rekreacji Międzypokoleniowej. W maju ub. roku o szczegółach inwestycji pisał Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego będąca obecnie właścicielem nieruchomości przy ul. Partyzantów 59 prowadzi już działania zmierzające do rewitalizacji obiektu. Jak na razie widoczne są prace porządkowe na kortach oraz wspomniane w tytule zamknięcie parkingu przed Pawilonem Lodowym. Próbowaliśmy się dowiedzieć dlaczego zamknięty został parking, kto i gdzie może wykupić abonament oraz ile ten abonament kosztuje.

Ograniczona liczba miejsc postojowych

- Będąc właścicielem ww. nieruchomości, w ramach bieżącego administrowania swoimi zasobami, nasza spółka podejmuje szereg działań mających na celu m.in. utrzymanie odpowiedniego porządku na danej nieruchomości, zabezpieczenia nieruchomości przed różnego rodzaju aktami wandalizmu i dalszą degradacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla przebywających na nieruchomości osób i ich mienia - taki komunikat otrzymaliśmy z zarządu ARR. - W ramach ww. działań spółka podjęła decyzję dot. zmiany funkcjonowania i organizacji miejsc postojowych przed Pałacem Lodowym. Korzystającymi z miejsc postojowych są osoby fizyczne - pracownicy zlokalizowanych w pobliżu firm. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc postojowych, jak również zapewnienie zasad bezpieczeństwa korzystanie z płatnych miejsc postojowych odbywa się na podstawie zasad określonych w umowie najmu miejsca postojowego. Liczba miejsc postojowych jest ograniczona m.in. przez stan techniczny obiektu oraz występujący drzewostan.

Plany przywrócenia tego miejsca do życia są ciekawe, jednak do tej pory nie zaprezentowano publicznie projektu rewitalizacji obiektu. Nasuwają się pytania: czy remont jest ryzykowny dla starodrzewia oraz w jaki sposób ARR zapewni odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla firm, klientów, osób korzystających z kortów oraz najemców? Aktualnie miejsc postojowych jest niewiele, na co zarząd spółki zwraca uwagę w przesłanym do redakcji piśmie. Czy ambitne plany wiążą się z koniecznością dobudowania dodatkowych powierzchni? Portal będzie się przyglądać tej sprawie.

Agnieszka Ściera-Pytel