Rozstrzygnięty został konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum przesiadkowego w Bielsku-Białej, które ma powstać w okolicach dworców kolejowego i autobusowego. Pula nagród wynosiła 120 tys. zł. Przyznano dwie drugie nagrody, trzecią i dwa wyróżnienia. Sąd konkursowy nie przyznał pierwszej nagrody. W galerii poniżej prezentujemy wizualizacje nagrodzonych koncepcji.

Celem konkursu było wybranie najlepszej w sensie funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej - uwzględniającej kontekst materialny, estetyczny, kulturowy oraz społeczny istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia. Rozwiązania konkursowe miały pomóc w planowaniu i wyznaczaniu kierunków rozwoju przestrzennego miasta.

Dwie drugie nagrody. Pierwszej nie było

Konkurs przygotowany na zlecenie Urzędu Miejskiego przez bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłoszony został w grudniu 2020. Prace można było składać do 30 kwietnia br., z czego skorzystało 57 uczestników. 51 zostało dopuszczonych, natomiast prace złożyło 11 uczestników, z których dziesięciu spełniło warunki formalne. Prace oceniał sąd konkursowy pod przewodnictwem Małgorzaty Pilinkiewicz z Izby Architektów RP i Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice.

Drugą nagrodę w konkursie i 47,5 tys. zł przyznano zespołowi autorskiemu w składzie: Martyna Kotulek, Zuzanna Wojciech, Aleksandra Targiel, Jakub Jopek i Michał Kościelny. Podobnie drugą nagrodę i identyczną kwotę sąd konkursowy przyznał zespołowi autorskiemu w składzie: Michał Stangel, Tomasz Bradecki, Michał Beim, Anna Czapla i Karina Kędrak. Trzecia nagroda w kwocie 15 tys. zł trafiła do zespołu w składzie Stanisław Botwina i Jakub Botwina.

Były też dwa wyróżnienia - po 5 tys. zł każde. Pierwsze z nich przyznano zespołowi autorskiemu: Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski i Sebastian Kulik. Drugie wyróżnienie decyzją sądu konkursowego trafiło do zespołu autorskiego w składzie: Marcin Kryjak, Edward Kryjak, Paulina Wiśniewska i Karolina Gula.

Nowe połączenie Krakowskiej z Warszawską

Centrum przesiadkowe ma powstać w okolicach bielskich dworców - kolejowego i autobusowego. Plany zakładają usprawnienie połączeń z drogami S1 i S52. Lokalny transport samochodowy ułatwić ma dodatkowo powstanie nowego łącznika w postaci planowanej ul. Nowopiekarskiej. Rozwiązanie to będzie pełnić funkcję północnej śródmiejskiej obwodnicy miasta. Powstanie nowe połączenie ulic Krakowskiej z Warszawską, wykorzystujące istniejącą ul. Piekarską.

Według szacunków, budowa węzła przesiadkowego wraz z powstaniem ul. Nowopiekarskiej będzie kosztować ok. 400 mln zł i potrwa siedem lat. Sprawne działanie i dobrze przygotowana dokumentacja mają pozwolić na staranie się o środki europejskie na ten cel już w pierwszym rozdaniu nowej unijnej perspektywy.

W najbliższym czasie planowana jest dyskusja ze wszystkimi uczestnikami konkursu. O jej miejscu i czasie Urząd Miejski będzie jeszcze poinformował.

bb


Na zdjęciu: wizualizacja koncepcji, która otrzymała jedną z drugich nagród