Władze Bielska-Białej planują dalsze eliminowanie ruchu pojazdów z centrum miasta poprzez tworzenie płatnych miejsc postojowych na coraz większym obszarze ulic i budowę parkingów poza ścisłym centrum. - System ten co do zasady ma zarabiać na swoje utrzymanie, a wysokość opłat będzie elementem inżynierii finansowej, zachęcając lub zniechęcając do parkowania - wyjaśnia wiceprezydent Przemysław Kamiński.

O długofalową strategię dotyczącą tworzenia miejsc postojowych zapytał radny Andrzej Gacek w interpelacji do władz miasta. Radny zauważył, że podczas spotkań z mieszkańcami zgłaszane są sprzeczne postulaty - jedna grupa oczekuje zwiększenia miejsc parkingowych, a druga ich likwidacji lub redukcji.

Zgłaszane są sprzeczne postulaty

- W związku z trwającymi pracami projektowymi, które zmienią charakter i wygląd placu Wojska Polskiego oraz jego otoczenia niezbędne jest określenie strategii naszego miasta dotyczącej miejsc parkingowych w centrum miasta oraz bezpośrednich okolicach - uważa Andrzej Gacek.

Radny zwrócił się do prezydenta Bielska-Białej z prośbą o podanie informacji na temat miejsc, gdzie planowana jest likwidacja lub redukcja liczby miejsc parkingowych, a także wskazanie lokalizacji, w których planowana jest budowa miejsc parkingowych wraz z podaniem szczegółów inwestycji, w tym terminów ich realizacji.

- Przyjęta i realizowana strategia parkingowa w Bielsku-Białej zakłada eliminowanie ruchu pojazdów ze ścisłego centrum, zachowując miejsca postojowe jedynie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania lub organizując nowe na jego obrzeżu - napisał wiceprezydent Przemysław Kamiński w odpowiedzi na interpelację. Konsekwencją tych działań jest wybudowanie poza ścisłym centrum parkingów terenowych przy ul. Broniewskiego i Rychlińskiego (łącznie 310 miejsc postojowych).

Ma uzupełnić ofertę parkingową

Planowana jest budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Lwowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Beskidzkiego Centrum Onkologii, jak również parkingu przy ul. Kopernika w pobliżu Studia Filmów Rysunkowych. - Przy ul. Paderewskiego, wyprzedająco przed przebudową placu Wojska Polskiego, wybudowano parking terenowy na 132 miejsca, który rekompensuje przeznaczone do likwidacji miejsca parkingowe zlokalizowane bezpośrednio na nim - pisze wiceprezydent Kamiński.

W ramach modernizacji ul. Cyniarskiej zaprojektowano parking terenowy na 56 miejsc, w tym dziewięć dla osób niepełnosprawnych, który ma uzupełnić ofertę parkingową w centrum. Niezależnie od tych inwestycji powstanie także sześć miejsc postojowych dla taksówek, jedno miejsce dla dostawców oraz dwa miejsca do ładowania pojazdów napędzanych silnikiem elektrycznym.

Strategia miejsc parkingowych w centrum Bielska-Białej dotyczy trzech sposób parkowania: na wydzielonym ciągu dróg publicznych (SPP), parkingach terenowych zamkniętych (np. przy ul. Broniewskiego, Rychlińskiego) oraz parkingach kubaturowych dedykowanym funkcjom, np. przy BCK. - System ten co do zasady ma zarabiać na swoje utrzymanie, a wysokość opłat będzie elementem inżynierii finansowej, zachęcając lub zniechęcając do parkowania - wyjaśnia Przemysław Kamiński.

System zachęt dla parkujących

Oprócz parkingów w centrum planowana jest budowa miejsc postojowych w rejonach rekreacyjnych. - Przykładem jest zrealizowany przy okazji przebudowy ul. Szerokiej parking na Błonach czy planowany do realizacji w tym roku parking terenowy w Lasku Bathelta, który ułatwi korzystanie przez mieszkańców z przestrzeni wokół lotniska - czytamy w odpowiedzi wiceprezydenta.

Bazując na analizie zajętości miejsc parkingowych, poszerzono obszar SPP o dodatkowe 450 miejsc od 1 lipca. - W konsekwencji wprowadzenia obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie ograniczony zostanie ruch pojazdów w rozszerzonym obszarze SPP, co jest zgodne z przyjętą strategią eliminowania ruchu w centrum. Stworzono również system zachęt dla parkujących na parkingu przy Rychlińskiego w celu lepszego wykorzystania tych miejsc - informuje Przemysław Kamiński.

Bartłomiej Kawalec

Foto: Urząd Miejski Bielsko-Biała