Bielsko-Biała jest w czołówce polskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców, które mają największy udział terenów zielonych w powierzchni miasta - wynika z raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, który powstał m.in. przy wykorzystaniu zdjęć satelitarnych.

Dokument bierze pod uwagę parki, lasy, skwery, zakrzewienia, trawniki i łąki w powierzchni miasta. W czołówce raportu pod względem udziału terenów zielonych w powierzchni miast znajdują się: Koszalin - 70 proc. Zielona Góra - 67,5 proc., Kielce - 66,8 proc., Dąbrowa Górnicza - 63,4 proc. oraz Bielsko-Biała - 62,9 proc.

Najmniej terenów zielonych w stosunku do powierzchni miasta mają Opole - 25,2 proc., Kalisz - 28,1 proc., Białystok - 35,1 proc., Lublin - 36 proc., Gdańsk - 40,1 proc. oraz Wrocław - 40,9 proc. Najbardziej spójną strukturą terenów zieleni odznaczają się: Gdynia (0,12), Koszalin (0,12), Zielona Góra (0,13) i Katowice (0,15). Wysoka lokata Gdyni wynika z faktu, że w granicach miasta znajdują się znacznych rozmiarów obszary leśne, które według danych GUS zajmują  prawie 45 proc. jego powierzchni.

Raport uwzględnia jeszcze dwa wskaźniki: stopień pofragmentowania zieleni, pokazujący m.in. jak wiele jest w mieście dużych zwartych terenów zielonych (np. parków) i na ile tereny zielone w mieście są rozdrobnione, oraz dostępność terenów zielonych o powierzchni powyżej 1 hektara w odległości, którą pokonuje się na pieszo w pięć minut. Szczegóły raportu znajdziesz TUTAJ.

bb