Klimatyczna ulica Schodowa w Bielsku-Białej w przyszłym roku doczeka się remontu - zapowiada Miejski Zarząd Dróg. Do połowy bieżącego roku będzie gotowy projekt przebudowy uliczki i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8. W jej plenerach zrealizowano wiele filmów, m.in. „Idę przez ten świat” oraz „Kreta”.

Projekt przebudowy ul. Schodowej wykonuje za prawie 100 tys. zł firma z Żywca. Zgodnie z umową, dokumentacja będzie gotowa w połowie roku, do końca roku również z pozwoleniami na budowę. To pozwoli rozpocząć inwestycję w 2022 roku.

Ul. Schodowa, odchodząca bezpośrednio od bielskiego Rynku, jest jedną z klimatycznych uliczek w mieście. Dlatego zagrała m.in. w filmach - Idę przez ten świat Stanisława Janickiego i Kret Rafaela Lewandowskiego. Często młode pary robią sobie na niej biało-czarne zdjęcia retro. Jednak wszyscy, którzy poruszają się po Schodowej mają świadomość, że zniszczona uliczka powinna być jak najszybciej wyremontowana.

Wykonanie projektu obejmuje pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Żywiecka firma musi wykonać projekt budowlany, wykonawczy, tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych; przygotować dokumentację przetargową i służyć wsparciem MZD w trakcie przetargów na roboty budowlane objęte dokumentacją. Oprócz projektowania wyłonione w przetargu przedsiębiorstwo będzie także pełniło nadzór autorski nad realizacją robót.

bb