Na polecenie z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano czterech policjantów wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz komendanta jednego z komisariatów. Śledztwo dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień poprzez odstąpienie od ukarania mandatem karnym oraz nałożenia punktów karnych na sprawcę wykroczenia drogowego.

Funkcjonariusze katowickiego Biura Spraw Wewnętrznych Policji na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymali wczoraj czterech funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, komendanta z podległego tej komendzie komisariatu oraz osobę mającą podżegać policjantów do popełniania przestępstw.

W sprawie zatrzymanych prokuratura prowadzi śledztwo, którego przedmiotem objęto zachowania funkcjonariuszy polegające m.in. na przekroczeniu uprawnień poprzez odstąpienie od ukarania mandatem karnym oraz nałożenia punktów karnych na sprawcę wykroczenia drogowego, jak również poprzez ujawnienie osobie nieuprawnionej informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną, które policjanci uzyskali w związku  z wykonywaniem czynności służbowych.

Zatrzymanych doprowadzono do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty i zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych o przestępstwa, za które grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Osoba, która miała nakłaniać funkcjonariuszy do popełnienia tych czynów usłyszała zarzut podżegania policjantów do popełnienia przestępstwa. Grozi jej również kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Po przesłuchaniu zatrzymanych prokurator zdecydował się zastosować wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 10 do 20 tys. oraz dozór policji. Jak dowiedział się portal, momendant miejski policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk zawiesił zatrzymanych funkcjonariuszy w czynnościach służbowych i wszczął wobec nich postępowanie dyscyplinarne.

bak