Organizacje pozarządowe z terenu Bielska-Białej mogą zgłaszać swoje kandydatury na opiekunów maluchów na nakrętki. Kolejne trzy pojemniki w kształcie fiatów 126p są w fazie produkcji i wkrótce nastąpi ich montaż. Środki pozyskane ze sprzedaży nakrętek mogą zasilić budżet organizacji.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zachęca przedstawicieli organizacji pozarządowych z miasta do zgłaszania swoich kandydatur na opiekunów maluszków. Opieka przynosi obustronne korzyści. Dzięki niej organizacje pożytku publicznego (OPP) mogą zbierać fundusze na własne cele statutowe, a pojemniki są stale doglądane i regularnie opróżniane.

Jak dotąd, na terenie miasta stanęły dwa oryginalne pojemniki w kształcie popularnych fiacików. Czerwonym maluchem na Złotych Łanach opiekuje się bielski oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, zaś żółty maluch na os. Karpackim jest doglądany przez Fundację Serca dla Maluszka.

Miasto nie ponosi kosztów produkcji pojemników. Ich sponsorem jest firma SUEZ. Deklaracje opieki nad maluszkami można wysłać do 1 marca włącznie na adres [email protected]

bb

Foto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej