Restauratorzy nie mogą liczyć na obniżkę opłat w przetargu na dzierżawę modułów pod ogródki gastronomiczne na bielskim Rynku. Do przetargu w tej sprawie przygotowuje się Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, który przyznaje, że nie ma możliwości prawnych, by zastosować obniżki. Symboliczny 1 grosz opłaty za ogródki gastronomiczne pobierać będzie Legnica.

Zgodnie z uchwałą podjętą na lutowej sesji Rady Miejskiej, właściciele lokali gastronomicznych częściowo zwolnieni zostaną z opłaty koncesyjnej za 2021 rok. Czy podobne wsparcie ze strony samorządu otrzymają restauratorzy, którzy w okresie letnim organizują ogródki gastronomiczne na płycie Rynku? Podobne rozwiązanie zastosowała Legnica, gdzie restauratorzy za ogródki zapłacą symboliczny 1 grosz, a o uldze myślą kolejne miasta, m.in. Lublin.

Z pytaniem o możliwe obniżenie opłaty za dzierżawę modułów zwróciliśmy się do MZD. - Wyjściowa wysokość opłat w przetargu za dzierżawę modułów na Rynku jest analogiczna do wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Ostateczna kwota dzierżawy wynika z licytacji i zależy od wydzierżawiającego. Opłaty te nie zostały ujęte w katalogu zwolnień, jakie ustawodawca przewidział w znowelizowanej ustawie o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19.

W przypadku dzierżawy modułów pod ogródki gastronomiczne nie będzie także obowiązywać zarządzenie Prezydenta Bielska-Białej ws. wsparcia m.in. dla dzierżawców gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, a stanowiących własność gminy - poprzez obniżenie czynszu dzierżawy. Zarządzenie to obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 marca br. - Nie ma na chwilę obecną podstaw prawnych, aby obniżać opłaty w przetargu na dzierżawę modułów pod ogródki gastronomiczne na bielskim Rynku - dodają w MZD.

Zarządca dróg w mieście zapewnia jednak, że w umowie pomiędzy MZD a dzierżawcą zostanie przewidziana sytuacja, w której w razie oficjalnego zakazu prowadzenia działalności, dla której zawarto umowę, dzierżawca nie będzie miał obowiązku zapłaty czynszu.

bak