Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę fragmentu ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej. Zgodnie z planem, zmodernizowany zostanie odcinek od ul. Piłsudskiego do 11 Listopada. Prace drogowe będą wymagały zamknięcie fragmentu ulicy.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, przebudowa ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej na odcinku od Piłsudskiego do 11 Listopada zakłada m.in. rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, remont elementów odwodnienia korpusu drogowego, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych oraz wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników.

Konieczna będzie współpraca wykonawcy kontraktu prac drogowych z gestorami sieci. MZD przewiduje, że spółka PSG wykona prace polegające na wykonaniu nowego odcinka sieci gazowej od ul. Piłsudskiego do 11 Listopada, a roboty na sieci kanalizacyjnej planuje w tym miejscu również spółka Aqua. Inwestycja wymagać będzie zamknięcia fragmentu modernizowanej ulicy. Zgodnie z planem, prace mają rozpocząć się 21 czerwca i potrwać do końca sierpnia br.

bak