Ponad 60 proc. osób, które wzięły udział w ankiecie dotyczącej gospodarki odpadami w Bielsku-Białej popiera budowę miejskiej spalarni śmieci, przy czym z górą co trzeci ankietowany uważa, że najlepszą lokalizacją jest ul. Krakowska. Na podstawie analizy wyników ankiety władze miasta zdecydowały o przystąpieniu do sporządzenia studium wykonalności inwestycji. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej odbędzie się referendum, które ostatecznie przesądzi, czy w Bielsku-Białej powstanie spalarnia odpadów.

W dniach od 1 do 14 lutego br. mieszkańcy Bielska-Białej mogli wziąć udział w specjalnej ankiecie dotyczącej gospodarki odpadami w mieście. Ankietę wypełniło 1168 osób. Na pierwsze pytanie, czy Pan/Pani popiera system gospodarki o obiegu zamkniętym twierdząco odpowiedziało 85,8 proc. ankietowanych. 69,7 proc. osób poparło pomysł wykorzystania odpadów trafiających na składowisko do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców miasta.

Najlepsza lokalizacja dla spalarni

85,1 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zapoznało się z analizą dla planowanej spalarni śmieci w Bielsku-Białej, a 60,9 proc. popiera - na podstawie posiadanej wiedzy - budowę tego typu instalacji w mieście. Jaka jest najlepsza lokalizacja dla spalarni odpadów? 33,9 proc. ankietowanych wskazało na ul. Krakowską (rejon składowiska odpadów), 32,8 proc. zagłosowało na ul. Londzina (teren dawnej ciepłowni), a 5,7 proc. na ul. Okrężną (w rejonie Merkury Market). 27,7 proc. nie ma zdania.

Czy budowa spalarni budzi obawy ankietowanych? 47 proc. zadeklarowało, że tak, a wśród najczęściej wskazywanych powodów obaw jest ekologia i bezpieczeństwo instalacji. Jakie tematy powinny zostać poruszone w dalszych rozmowach na temat budowy spalarni? Najwięcej osób znów wskazało na bezpieczeństwo instalacji oraz ekologię, a także funkcjonowanie podobnych obiektów w innych miastach.

Decyzją prezydenta Jarosława Klimaszewskiego miasto przystąpiło do sporządzenia studium wykonalności inwestycji, która zawierać będzie m.in. analizę finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia. - Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji decyzją prezydenta miasta zostanie przeprowadzone w mieście referendum, które ostatecznie przesądzi o losach instalacji termicznego przekształcania odpadów w Bielsku-Białej - brzmi komunikat Ratusza.

Mieszkańcy powinni podjąć decyzję

Zapowiedź przeprowadzenia referendum z satysfakcją przyjęli Niezależni.BB. - Uważamy jednak, że decyzja mieszkańców powinna poprzedzać podjęcie dalszych kroków ze strony miasta. Obecnie, pomimo, że decyzja o inwestycji nie została jeszcze podjęta, kampania promocyjna Urzędu Miejskiego w tej sprawie już trwa, a jednocześnie trwają intensywne prace nad kwestiami formalnymi, koniecznymi do przeprowadzenia budowy spalarni - twierdzą Niezależni.BB.

- Uważamy, że odwlekanie decyzji o referendum nie jest w tej sytuacji dobrym wyborem. Mieszkańcy powinni podjąć decyzję zanim zakończone zostaną prace nad studium wykonalności i zanim wydana zostanie decyzja środowiskowa, a samo referendum poprzedzone powinno być rzetelną debatą, w której wszystkie strony będą mogły zaprezentować swoje argumenty. Dlatego referendum powinno się odbyć w pierwszym możliwym terminie po złagodzeniu obostrzeń epidemiologicznych - przekonuje stowarzyszenie Niezależni.BB.

Bartłomiej Kawalec