Utworzenia rubryki na łamach Magazynu Samorządowego, gdzie publikowane byłyby tytuły interpelacji składanych do prezydenta miasta chce klub radnych PiS w Bielsku-Białej. Jak argumentuje radny Konrad Łoś, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców, którzy nie mają dostępu internetu, a są zainteresowani problemami podnoszonymi przez ich przedstawicieli w Radzie Miejskiej.

W złożonej w ostatnich dniach interpelacji przewodniczący klubu radnych PiS Konrad Łoś zwrócił się do prezydenta Jarosława Klimaszewskiego o wprowadzenie dodatkowej, stałej rubryki na łamach Magazynu Samorządowego, gdzie publikowane byłyby tytuły wraz z datami wszystkich interpelacji i zapytań zgłoszonych przez radych.

- Cykliczne publikowanie informacji o interpelacjach na łamach Magazynu Samorządowego wydawanego w nakładzie 15 tys. egzemplarzy może w sposób wydatny przyczynić się do realizacji w możliwie największym stopniu szeroko rozumianej zasady jawność administracyjnej.

- Jesteśmy przekonani, iż wprowadzenie zwyczaju dodatkowego publikowania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych w wydawanym przez samorząd czasopiśmie informacyjnym jest krokiem w dobrym kierunku, gdyż wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców, którzy nie posiadają bądź nie korzystają z internetu, a jednocześnie są zainteresowani sprawami podnoszonymi na forum gminy przez ich przedstawicieli - kończy radny Konrad Łoś. Prezydent miasta ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi.

bak