Dobiegają końca prace związane z wyburzaniem nieczynnej części elektrociepłowni w Bielsku-Białej. Wykonawca przystąpił już do porządkowania terenu i rekultywacji. Jak zostanie zagospodarowany kilkuhektarowy grunt w centrum miasta? Tauron Ciepło rozważa różne warianty.

Po wielu latach przesuwania terminu rozpoczęcia rozbiórki, prace wyburzeniowe nieczynnych obiektów elektrociepłowni w Bielsku-Białej ruszyły jesienią 2019. W pierwszej fazie rozebrane zostały dwa górujące nad miastem kominy, następnie przystąpiono do wyburzania chłodni kominowej, kotłowni, maszynowni, nastawni, budynku usług technicznych, stacji uzdatniania wody, pompowni odżużlania, stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, dyspozytorni odpopielania czy chłodni wentylatorowej.

- Prace rozbiórkowe nieczynnej części elektrociepłowni w Bielsku-Białej są na końcowym etapie realizacji. Wyburzono już wszystkie przeznaczone do rozbiórki budynki i obiekty. Obecnie realizowane są prace porządkowe związane z usuwaniem pozostałości po wyburzeniu oraz prace związane z rekultywacją terenu. Zgodnie z umową z wykonawcą, wszystkie prace powinny zostać zakończone w pierwszej połowie 2021 roku - mówi Małgorzat Kuś, rzecznik prasowa spółki Tauron Ciepło.

Jak zostanie zagospodarowany kilkuhektarowy grunt w centrum miasta? - Rozważane są różne możliwości zagospodarowania terenu po rozbiórce, w tym także sprzedaż w celach komercyjnych. Na dziś nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie - dodaje rzecznik Tauron Ciepło.

bak