Spółka Aqua w Bielsku-Białej złożyła propozycję taryfy wodno-ściekowej na najbliższe trzy lata. Wniosek weryfikuje i zatwierdza PGW Wody Polskie, które ma na to 45 dni. Spółka nie ujawnia propozycji stawek, ale kolejny wzrost opłaty za wodę i ścieki wydaje się nieunikniony.

W czerwcu kończy się trzyletni okres obowiązywania aktualnych taryf wodno-ściekowych. Jak dowiedział się portal, spółka Aqua w Bielsku-Białej złożyła propozycję nowej taryfy na okres trzech lat do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW „Wody Polskie” w Gliwicach. Zgodnie z ustawą, regulator ma 45 dni na weryfikację wniosku i zatwierdzenie taryfy.

- Przyjęcie przez Wody Polskie taryf w wysokości zaproponowanej przez spółkę będzie oznaczało, że prognozowane przychody spółki z działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie czterech gmin (Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice - red.) będą rosły w sposób odzwierciedlający wzrost kosztów działalności - brzmi komunikat spółki.

Aqua odmówiła portalowi ujawnienia wysokości proponowanych stawek za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków od mieszkańców i firm na terenie Bielska-Białej. W ostatnich trzech latach stawki dla gospodarstw domowych rosły każdego roku o ok. 20 gr za m3.

bak