W KMP w Bielsku-Białej odbyło się wczoraj ślubowanie dziesięciu nowych policjantów. Młodzi funkcjonariusze przysięgali służyć wiernie narodowi, chronić porządek prawny ustanowiony Konstytucją RP, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wkrótce rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu służyć mieszkańcom regionu.

Uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy miała z powodu obowiązującego reżimu sanitarnego bardziej skromny charakter niż w latach ubiegłych. I Zastępca komendanta miejskiego mł. inspektor Dariusz Zajda przyjął ślubowanie od 10 nowych policjantów. Świadkami ślubowania byli przedstawiciele kadry kierowniczej bielskiej komendy. Niestety, w uroczystości nie mogły uczestniczyć rodziny i bliscy nowych stróży prawa.

Zastępca szefa bielskiego garnizonu policji przywitał w szeregach mundurowych nowo przyjętych policjantów, życząc im sukcesów podczas nauki w szkole policji, a także w późniejszej służbie. Wskazał, jak ważna jest gruntowna znajomość prawa, nauka policyjnego rzemiosła i rozwijanie osobistych umiejętności. W okolicznościowym przemówieniu wskazywał, że policyjna legitymacja jest wyrazem szczególnego zobowiązania wobec społeczeństwa. Życzył powodzenia w łączeniu trudów służby z życiem rodzinnym oraz tego, aby mundur był dla nich oraz ich rodzin zawsze powodem do dumy.

W najbliższym czasie policjanci, którzy złożyli wczoraj ślubowanie rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkole policyjnej. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasilą szeregi bielskiej komendy.

bb

Foto: Policja

Zgodnie z art. 27 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji, przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".