Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej uruchomił dodatkowy, mobilny numer telefoniczny do zgłaszania problemów związanych z odśnieżaniem dróg na terenie miasta. Dzwoniąc pod ten numer, można zgłaszać problemy związane z akcją zimowego utrzymania ulic w mieście.

Chcąc usprawnić komunikację, MZD uruchomił dedykowany numer telefoniczny, pod który można zgłaszać problemy związane z akcją zimowego utrzymania ulic w mieście. W koordynacji akcji Zima na bieżąco biorą udział oddelegowani do tego inspektorzy. Ze względu na duże prawdopodobieństwo przebywania ich w terenie, dyrekcja MZD podjęła decyzję o uruchomieniu telefonu mobilnego.

Mobilny telefon o numerze 503 692 143 czynny jest w godzinach pracy MZD, czyli w godz. 7.30-15.30. Całodobowe numery dedykowane akcji Zima działają w siedzibie spółki Suez, która na zlecenie miasta zajmuje się kompleksowym, zimowym utrzymaniem gminnych dróg: 33 499 20 16 oraz 33 499 20 26.

bb