Ponad 2 tys. dzieci urodziło się w 2020 roku na oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. 24 rodzące pacjentki miały dodatni wynik testu na SARS -CoV-2. W szpitalu rodziły kobiety zakażone SARS -CoV-2, które zostały odsyłane z tego powodu z innych placówek.

Od początku pandemii działania lekarzy, położnych i całego personelu sprowadzały się do stworzenia jak najbardziej bezpiecznych warunków pobytu dla kobiet - informuje położna z oddziału ginekologiczno-położniczego Barbara Sadlik.

- Tak jak w całym szpitalu, wyznaczyliśmy strefy czerwoną, pomarańczową i zieloną, aby odizolować pacjentki z dodatnim wynikiem na Covid-19 lub takie, które były podejrzane o zakażenie koronawirusem. Było to niezwykle trudne, gdyż dotyczyło pacjentek rodzących oraz kobiet w okresie połogu. Wszystko działo się w czasie, gdy nasz oddział był przepełniony - mówi położna.

Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy dyrekcja szpitala udostępniła na terenie placówki dodatkowe pomieszczenia dla oddziału. - Mogliśmy utworzyć tam filię oddziału przeznaczoną tylko dla pacjentek zakażonych. Dzięki temu na głównym oddziale przebywają wyłącznie pacjentki zdrowe, a w filii hospitalizowane są zakażone SARS -CoV-2 kobiety ciężarne oraz takie, które mają problemy ginekologiczne. Opiekę nad nimi sprawuje zmieniający się co kilka godzin personel, maksymalnie zabezpieczony w środki ochrony osobistej - podkreśla Barbara Sadlik.

bb

Foto: UM Bielsko-Biała