Mamy dobrą wiadomość dla ozdrowieńców - osób, które przeszły zakażenie SarsCov-19, chcących podzielić się osoczem z chorymi na koronawirusa. Od najbliższego poniedziałku w bielskim Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie można oddać osocze. Do tej pory ozdrowieńcy musieli w tym celu jeździć do Katowic.

Od najbliższego poniedziałku w bielskim oddziale RCKiK od ozdrowieńców będzie pobierana krew pełna, z której otrzymuje się ok. 220-230 ml osocza. Jednorazowo pobiera się od donatora 450 ml krwi, która zawiera krwinki czerwone, płytkowe i białe oraz właśnie osocze. Krew pobiera się z pojedynczego wkłucia do żyły do jednorazowego pojemnika z tworzywa sztucznego. Czynność ta trwa ok. 5-10 min. Do tej pory aby oddać osocze, ozdrowieniec musiał jechać do stacji krwiodawstwa w Katowicach.

Korzyści dla oddających osocze

Na konferencji prasowej 25 listopada premier Mateusz Morawiecki zaapelował do osób, które przeszły koronawirusa o oddawanie osocza. Zapowiedział także pakiet korzyści dla dawców: ulgę podatkową na darowiznę, dwa dni wolnego od pracy, ulgi na korzystanie z transportu kolejowego i miejskiego oraz pakiet konsultacji medycznych. Na tę chwilę bielski oddział RCKiK nie ma podstaw prawnych do przyznania wszystkich zapowiadanych ulg. Donatorzy osocza mogą liczyć na te same bonusy, z jakich korzystają dotychczasowi krwiodawcy: zwrot kosztów podróży, ulgę podatkową na darowiznę, urlop w dniu donacji oraz ekwiwalent za „utracone” kalorie w postaci kilku tabliczek czekolady.

Kto może oddać osocze

Do RCKiK mogą zgłaszać się osoby wyłącznie z pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR lub stwierdzonym pozytywnym wynikiem na obecność antyciał, spełniające kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741), które:
 
* Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe oraz minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów, nie później niż cztery miesiące od ustąpienia objawów.
* Przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz minęło 18 dni od zakończenia izolacji, nie później niż cztery miesiące od zakończenia izolacji.
* Nie miały stwierdzonego zakażenia, a obecnie w ich krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.
* Są w wieku 18-60 lat, dawcy wielokrotni są przyjmowani do 65. roku życia.
* Wyrażą pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.
 

Nie trzeba umawiać się telefonicznie

W bielskim RCKiK nie ma obecnie konieczności telefonicznego umawiania się, aby oddać krew. Zanim jednak przystąpi się po raz pierwszy do donacji, warto zasięgnąć informacji, czy spełnia się wszystkie konieczne kryteria.

Terenowy Oddział w Bielsku-Białej znajduje się przy ul. Wyspiańskiego 21 (na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II ). Jest możliwość wejścia od ul. Grunwaldzkiej, naprzeciwko Tesco, tel. (33) 812 21 90, (33) 822 18 39. W każdą pierwszą środę miesiąca rejestracja dawców czynna jest do godz. 16.30.

Agnieszka Ściera-Pytel