Do 7 grudnia wnioski o dofinansowanie w kwocie 500 zł mogą składać nauczyciele, którzy zakupili sprzęt lub narzędzia do nauczania zdalnego. Środki na wypłatę Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej otrzyma w subwencji oświatowej. W skali kraju program kosztować ma 300 mln zł.

Dofinansowanie należy się nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty zarówno ze szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Wsparciem nie są objęci nauczyciele przedszkoli.

Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br. Pieniądze mają zostać wypłacone najpóźniej do 31 grudnia. Nauczyciele składają wnioski do dyrektorów szkół. W przypadku Bielska-Białej następnie trafią do Miejskiego Zarządu Oświaty.

Każdy nauczyciel objęty pomocą otrzyma bon o wartości 500 zł. Środki finansowane na udzielenie dotacji samorząd ma otrzymać z rządowej subwencji oświatowej.

bak