Urząd Miejski w Bielsku-Białej podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na przeprowadzenie konkursu studialnego koncepcji architektoniczno-urbanistycznej centrum przesiadkowego. Pula nagród dla laureatów wynosi 120 tys. zł. W planach jest m.in. stworzenie wielkopowierzchniowych zadaszeń.

Zgodnie z umową, bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich przeprowadzi czynności związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu studialnego na sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum przesiadkowego w Bielsku-Białej. SARP wybierze laureatów konkursu, w tym zwycięską pracę.

Projekty powinny skupić się na takich aspektach, jak sposób szybkiego i wygodnego dojazdu, parkowanie pojazdów na parkingach wielopoziomowych, nowoczesna infrastruktura łącząca transport kolejowy z komunikacją autobusową i samochodową na poziomie miejskim, lokalnym, ale też dalekobieżnym. W planach jest stworzenie wielkopowierzchniowych zadaszeń. Będzie też wielopoziomowy parking na ponad 2 tys. pojazdów oraz mały handel i gastronomia.

W ramach podpisanej umowy SARP zobowiązany jest m.in. do promocji konkursu w ogólnopolskim środowisku architektonicznym. Pula nagród dla laureatów wynosi 120 tys. zł, a łączny koszt umowy to ponad 153 tys. zł. Zwycięską pracę poznamy do końca I półrocza 2021.

bak

Na zdjęciu: przykładowa wizualizacja MZD