Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel udzielił jednodniowej dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania dnia pokuty. Biskup zachęca do podjęcia dowolnej formy pokuty w innym czasie.

- Dla dobra duchowego wszystkich wiernych pragnących uszanować zasady religijne i moralne, na podstawie kan. 87 KPK, udzielam w piątek, 21 czerwca 2019 roku, wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania dnia pokuty - głosi komunikat podpisany przez ordynariusza.

Komunikat tej treści ukazał się na stronie internetowej diecezji bielsko-żywieckiej. Biskup Roman Pindel zachęca jednocześnie do podjęcia dowolnej formy pokuty w innym czasie, np. odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego lub złożenie ofiary na misje albo na biednych.

bb

Foto: diecezja bielsko-żywiecka