Do późnych godzin wieczornych przeciągnęły się wczorajsze rozmowy dotyczące porozumienia programowego pomiędzy prezydentem-elektem i stowarzyszeniem Niezależni.BB. Z naszych informacji wynika, że stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej przypadnie kandydatowi Niezależnych.BB. W prezydium znajdzie się też b. prezydent Jacek Krywult. Portal będzie dziś na żywo relacjonował przebieg pierwszej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej, na której ślubowanie złożą prezydent elekt Jarosław Klimaszewski oraz radni.

Dopiero późnym wieczorem prezydent-elekt Jarosław Klimaszewski i szefowa stowarzyszenia Niezależni.BB Małgorzata Zarębska złożyli podpisy pod umową koalicyjną. Zwłoka wynikała z zaskoczenia obu stron wydaną wczoraj decyzją środowiskową dla inwestycji budowy kruszarni w Lipniku. Ostatecznie parafowane porozumienie programowe zawiera dziewiętnaście postulatów, które mają zostać zrealizowane w trakcie rozpoczynającej się pięcioletniej kadencji samorządowej (pełny tekst porozumienia znajdziesz poniżej).

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00

Według informacji portalu, na dzisiejszej sesji kandydat Niezależnych.BB zostanie przewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-Białej. Czteroosobowy klub dopiero przed sesją ma zdecydować czy będzie to Małgorzata Zarębska czy Janusz Okrzesik. Poza przewodniczącym w prezydium Rady Miejskiej zasiądzie nie dwóch, jak miało to miejsce w minionej kadencji, ale aż trzech wiceprzewodniczących. Dzięki temu swojego reprezentanta będą miały wszystkie kluby radnych - KO, PiS oraz KWW Jacka Krywulta.

Jak dowiedział się portal, niewykluczone, że stanowisko wiceprzewodniczącego rady otrzyma były prezydent Jacek Krywult. Naturalnym kandydatem ze strony w PiS na to stanowisko wydaje się dotychczasowy wiceprzewodniczący i szef klubu Przemysław Drabek. Natomiast na tym etapie (środa, godz. 7.00) trudno wskazać kandydata do prezydium ze strony Koalicji Obywatelskiej. Być może będzie to Agnieszka Gorgoń-Komor.

Aktualizacja godz. 13.30

W rozmowie z naszym portalem prezydent Jarosław Klimaszewski zapowiedział, że będzie się co miesiąc spotykał z dziennikarzami na briefingach prasowych. Będzie też kontaktował się z mieszkańcami miasta za pośrednictwem radia (pełny tekst pierwszego wywiadu nowego prezydenta Bielska-Białej dla portalu bielsko.biala.pl zamieścimy jutro).

13.25

Czas na podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia prezydenta Bielska-Białej. Za jej przyjęciem glosowalo dwudziestu czterech radnych (jeden głos wstrzymujący się). Następnie obrady pierwszej sesji zostały zakończone. Wynagrodzenie prezydenta Bielska-Białej, miasta z dochodami budżetu w wysokości ponad 1,2 mld zł, wynosi niespełna 11 tys. zł brutto miesięcznie.

13.20

Za kandydaturą Przemysława Drabka głosowało 24 radnych (jeden przeciw), tyle samo głosów poparcia otrzymał b. prezydent Jacek Krywult (jeden wstrzymujący się). Wszyscy radni poparli kandydaturę Agnieszki Gorgoń-Komor. W nowej kadencji będzie trzech wiceprzewodniczących rady. 

12.55

Kandydaci na wiceprzewodniczących rady: Drabek (PiS), Krywult (KWW JK) i Agnieszka Gorgoń-Komor (KO). Trwa głosowanie, po którym poznamy pełny skład prezydium Rady Miejskiej.

12.35

Pięć minut przerwy, po której dojdzie do wyborów wiceprzewodniczących rady.

12.20

Decyzją radnych, nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Janusz Okrzesik (Niezależni.BB). W tajnym głosowaniu zagłosowało na niego piętnastu radnych, Przemysław Drabek uzyskał dziesięć głosów. - Postaram się, żeby w toku naszego działania uznali państwo, że to był dobry wybór. Zobowiązuję się wobec wszystkich mieszkanców miasta i radnych, że będą starał się włączyć energię tej rady, która ma stać się miejscem żywej dyskusji. Drugie zobowiązanie dotyczy tego, że jeśli nadejdzie taki dzień, że jestem tylko dekoracją w sztuce, której kto inny reżyseruje, to będzie to mój ostatni dzień w tej sztuce - mówił Okrzesik.

11.50

Dwóch kandydatów na przewodniczącego: Janusz Okrzesik (Niezależni.BB) i Przemysław Drabek (PiS). Trwa tajne głosowanie, po którym poznamy nowego szefa Rady Miejskiej Bielska-Białej.

11.35

Kandydatami do komisji skrutacyjnej są: Tomasz Wawak (Niezależni.BB), Szczepan Wojtasik (KWW Jacka Krywulta), Janusz Buzek (PiS) oraz Dariusz Michasiów (KO). Osoby, które uczestniczą w pracach komisji nie mogą kandydować na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej.

11.00

Symptomatyczne jest, że w jednej ławie posadzeni zostali radni KWW Jacka Krywulta oraz Janusz Buzek i Marcin Litwin z partii Porozumienie. Obecnie trwa przerwa. Po niej poznamy nazwisko nowego przewodniczącego rady. Na sali sesyjnej obecna jest najbliższa rodzina nowego prezydenta Bielska-Bialej.

10.55

- W kampanii obiecywałem że będę otwarty na głosy mieszkańców, konsultował z nimi wszystkie decyzję. Na początku prezydentury chcę tę deklarację podtrzymać. Jestem gotowy do współpracy z każdym komu zależy na dobru Bielska-Białej - mówił po złożeniu ślubowania prezydent Jarosław Klimaszewski, który kilka słów skierował również do ustępującego prezydenta Jacka Krywulta.

 - Nie ma wątpliwości, że kończy się dziś pewna epoka. Jacek Krywult zwykł mawiać, że w ostatnich latach miasto przeżyło cywilizacyjny skok i trudno się z tą opinią nie zgodzić - stwierdził Jarosław Klimaszewski. Na stanowiskach na razie pozostają obecni zastępcy prezydenta miasta.

10.45

- Obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg - uroczyste ślubowanie złożył Jarosław Klimaszewski, nowy prezydent Bielska-Białej.

10.35

Wygaszone zostały dwa mandaty radnych: prezydenta-elekta Jarosława Klimaszewskiego i Przemysława Kamińskiego, który pozostanie zastępcą prezydenta miasta. W ich miejsce mandat objęli odpowiednio Dorota Piegzik-Izydorczyk i Renata Gruszka. Radni składają ślubowanie.

10.20

Radny senior Jacek Krywult otworzył pierwszą sesję Rady Miejskiej. Przywitany został m.in. prezydent-elekt Jarosław Klimaszewski, który na sali jest w towarzystwie najbliższej rodziny.

10.05

Opóźnia się rozpoczęcie sesji inaugurującej ósmą kadencję Rady Miejskiej.

9.25

Na sesji prezydent elekt Jarosław Klimaszewski oraz radni nowej kadencji złożą uroczyste ślubowanie. Poznamy również skład powiększonego prezydium Rady Miejskiej (o konkretnych nazwiskach pisaliśmy rano). Zgodnie z prawem, rada przyjmie pierwszą uchwałę nowej kadencji, w której ustali wynagrodzenie nowego prezydenta Bielska-Białej.

8.15 

W porozumieniu pomiędzy prezydentem elektem Jarosławem Klimaszewskim a Niezależnymi.BB, które podpisano wczoraj wieczorem uzgodniono realizację w tej kadencji kilkunastu wspólnych celów programowych. Są wśród nich m.in. deklaracja zwiększenia kompetencji rad osiedlowych, przekształcenia MZK w spółkę komunalną wraz z opracowaniem planu reformy komunikacji miejskiej, zwiększenie nakładów na budownictwo komunalne oraz utworzenie stanowiska Ogrodnika Miejskiego (w ramach obecnych etatów w urzędzie).

W dokumencie zapisano również projekt przekształcenia Agencji Rozwoju Regionalnego, która jest obecnie spółką komunalną, w Fundusz Wsparcia Przedsiębiorczości, a także dofinansowania diagnostycznych badań lekarskich (z preferencją BCO-SM w Bielsku-Białej) oraz rozwój Zintegrowanej Karty Miejskiej.

7.50

Sesję otworzy radny senior, a więc najstarszy wiekiem radny obecny na posiedzeniu. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, będzie to były prezydent Jacek Krywult. W przypadku nieobecności b. prezydenta kadencję zainauguruje radna Barbara Waluś.

bak, rok