Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo w sprawie finansowania spółki TS Podbeskidzie z miejskiej kasy. Jak dowiedział się nasz portal, śledczy zbadają podstawę prawną udzielania dotacji na rzecz klubu oraz podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa generującego od lat straty. Postępowanie prowadzone będzie pod kątem przekroczenia uprawnień przez urzędników w trzech wątkach.

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej dotyczy finansowania przez samorząd spółki TS Podbeskidzie oraz umów podpisywanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji na korzystanie ze Stadionu Miejskiego przez Podbeskidzie i BKS Stal. Zdaniem prokuratury, w tych sprawach mogło dojść do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników.

Trzy wątki w śledztwie

Postanowienie prokuratury jest następstwem zawiadomienia, jakie w czerwcu br. złożył Janusz Buzek, polityk bielskiego Porozumienia. Śledztwo prowadzone będzie w trzech wątkach. Po pierwsze, prokurator zbada możliwość przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w sierpniu 2017 „poprzez udzielenie niezasadnej dotacji w kwocie 1,498 mln zł na rzecz TS Podbeskidzie”. Pieniądze na funkcjonowanie klubu mogły zostać przekazane „przy braku podstaw prawnych do takiego działania”.

Drugi wątek śledztwa dotyczy możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w sierpniu 2017 „poprzez niezasadne podwyższenie kapitału zakładowego spółki TS Podbeskidzie o kwotę 1 mln zł”. Doszło do tego „mimo złej sytuacji finansowej TS Podbeskidzie grożącej upadłością tego podmiotu, co w konsekwencji doprowadziło do wyrządzenia szkody w mieniu Miasta Bielsko-Biała w kwocie 1 mln zł”.

Śledczy zbadają również kwestię możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników BBOSiR, do której miało dojść w styczniu i sierpniu 2017. Jak dowiedział się nasz portal, w tym przypadku chodzi o umowy zawierane przez jednostkę organizacyjną gminy ze spółką TS Podbeskidzie oraz BKS Stal na korzystanie z bielskiego Stadionu Miejskiego.

Opłaty za korzystanie ze stadionu

Śledztwo w tym wątku dotyczy sprawy „umów o korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 21 opiewających na kwoty, które nie pokrywają wszystkich kosztów funkcjonowania, obsługi oraz użytkowania tego obiektu”. Postępowanie prokuratorskie prowadzone będzie w kierunku przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, czyli z art. 231 §1 kk, zagrożonego karą do trzech lat więzienia.

W dwóch pierwszych wątkach śledztwo rozszerzono dodatkowo o art. 296 §1 kk., który brzmi, że „kto będąc obowiązany (...) do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Bartłomiej Kawalec