Leśniczówka w Lipniku zostanie wpisana na listę zabytków województwa śląskiego? Chce tego stowarzyszenie Lipnik. - Do podjęcia działań skłonił nas trwały brak zainteresowania władz Bielska-Białej ratowaniem tego unikatowego w skali kraju zabytku - argumentują wnioskodawcy.

Leśniczówka w Lipniku wybudowana została w 1884 roku według projektu Emanuela Rosta seniora. Ozdobieniem i udekorowaniem drewnianego budynku zajęli się bielscy snycerze i mistrzowie ciesielscy. Gmach otaczał ozdobny ogród z fontanną, która czerpała wodę z pobliskiego potoku Niwka. Kilkanaście lat później w pobliżu powstał kamienny amfiteatr, postawiono ławki i plac zabaw dla dzieci.

Obecnie właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a jej zarządcą Nadleśnictwo Bielsko. - Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków miasta Bielsko-Biała. - czytamy w dokumencie skierowanym do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stowarzyszenie wnioskuje o rozpoczęcie procedury mającej na celu wpisanie drewnianego zabytku na listę zabytków województwa śląskiego.

- Obserwując z zaniepokojeniem postępującą degradację obiektu, wzywamy o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do uratowania dla kultury polskiej tego unikalnego na skalę krajową zabytku architektury snycerskiej - pisze Paweł Pajor, prezes stowarzyszenia Lipnik.

Organizacja obawia się, że leśniczówka podzieli los willi Hauptiga w Cygańskim Lesie i zostanie sprzedana na cele komercyjne. - Kierowały nami również pogłoski o planowanej sprzedaży zabytku na cele komercyjne i w związku z tym dużym niebezpieczeństwem podzielenia przez leśniczówkę losu willi Hauptiga z Cygańskiego Lasu wyburzonej w 2009 roku - dodają autorzy listu.

bak