Zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz redukcja zanieczyszczeń do atmosfery – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej inwestuje w efektywność energetyczną. 

Placówka rozpoczęła realizację projektu, finansowanego w 80 procentach z funduszy norweskich. Wartość inwestycji  to 7,2 mln zł. Dofinansowanie wynosi ponad 5 mln. - Celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych  oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii - czytamy w komunikacie prasowym.

- Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków szpitala. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych zmniejszy koszty stałe szpitala, a także, co najbardziej istotne wpłynie pozytywnie na stan atmosfery - powiedział Ryszard Batycki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Ponad 7 mln złotych przeznaczone zostanie więc m.in. na docieplenia stropodachów oraz budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 400kW. Ponad 4,5 tysiąca opraw oświetleniowych zostanie wymienionych na nowoczesne, typu LED. Stare, okienne uszczelki w ponad 10 tysiącach okien zastąpią nowe, silikonowe. Prace potrwają do kwietnia przyszłego roku. 
                                                   

bb