Wiceprezydent Lubomir Zawierucha wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę czterech budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Pokoju w Bielsku-Białej. Inwestycja posiadać będzie również cztery dwustanowiskowe garaże w podpiwniczeniu. Zgodnie z przepisami, osoba zajmująca w samorządzie takie stanowisko nie może prowadzić działalności gospodarczej.  

Na początku ub. roku inwestor otrzymał warunki zabudowy dla pięciu działek o łącznej powierzchni 2040 m kw. Organem zastępczym wyznaczonym do tego postępowania był burmistrz Czechowic-Dziedzic, który orzekł, że powierzchnia zabudowy terenu inwestycji musi wynieść od 14 do 18 proc., a wysokość budynków nie może przekroczyć dziewięciu metrów. Wyburzony zostanie budynek znajdujący się na terenie nieruchomości.

Niecodzienna sytuacja

Pod koniec 2015 roku Lubomir Zawierucha wystąpił o pozwolenie na budowę. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zwrócił się wtedy do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wyznaczenie organu zastępczego w postępowaniu. Decyzją z 7 stycznia br. wojewoda zezwolił na prowadzenie postępowania przez bielski Ratusz. - W uzasadnieniu wskazano, że inwestor nie jest kierownikiem urzędu oraz nie nadzoruje wydziału urbanistyki i architektury - powiedział nam wiceprezydent Przemysław Kamiński, do którego portal zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tej niecodziennej sytuacji.

Nasz rozmówca dodał, że przygotowany został już projekt decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę czterech budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, w której inwestorem jest wiceprezydent Zawierucha. - Zgodnie z projektem budowlanym, powierzchnia zabudowy działki wyniesie 360,5 m kw., a wysokość budynku 8,99 m. Rozwiązana została również kwestia odprowadzenia wód opadowych, na co wskazywały strony postępowania w pismach z dnia 22 marca oraz 5 kwietnia - słyszymy.

Grunt dla dewelopera?

Tymczasem zgodnie z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Lubomir Zawierucha nie może łączyć funkcji zastępcy prezydenta Bielska-Białej z działalnością deweloperską. Być może działka po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie sprzedana. Plany wiceprezydenta miasta potwierdza w rozmowie z portalem jeden z bielskich deweloperów, który doradzał inwestorowi.

Ale wątpliwości pojawiają się również przy analizie oświadczenia majątkowego wiceprezydenta. Lubomir Zawierucha w dokumencie złożonym pod koniec kwietnia stwierdził, że jest właścicielem działki budowlanej o powierzchni 744 m kw., lecz brak jest informacji o tym, że posiada 1/8 udziałów w gruncie o łącznej powierzchni 2040 m kw., na którym realizowana ma być inwestycja deweloperska.

O prywatnej inwestycji budowlanej wiceprezydenta dyskutowano na ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej w części poświęconej tzw. sprawom różnym. Próbowaliśmy wtedy porozmawiać z samym zainteresowanym, ale w jego sekretariacie usłyszeliśmy, że zastępca prezydenta Bielska-Białej udał się na urlop, na którym będzie przebywał do 6 maja. Lubomir Zawierucha nie zechciał też odpowiedzieć na naszą prośbę o kontakt telefoniczny.

Bartłomiej Kawalec