- Nie czujemy w naszych sercach uprzedzenia, a kieruje nami wielki żal z powodu braku litości ze strony urzędników dla losu dzielnicy ciężko już doświadczonej smrodem i hałasem - to odpowiedź z Lipnika na stanowisko wiceprezydenta Bielska-Białej Przemysława Kamińskiego.

Prezesi stowarzyszeń Atmosfera i Lipnik oraz przewodniczący RO Lipnik wydali wspólne oświadczenie, w którym odnoszą się do odpowiedzi władz Bielska-Białej na petycję do prezydenta Jacka Krywulta w sprawie likwidacji strefy przemysłowej przy ul. Krakowskiej. W imieniu prezydenta odpowiedział na petycję wiceprezydent Przemysław Kamiński (szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule Kompromis władzy z mieszkańcami?).

 - W naszej ocenie sposób załatwienia sprawy, w tym zwłoka w udzieleniu odpowiedzi, sama treść udzielonej odpowiedzi, jej forma, a także ekspresowy tryb wprowadzania projektu uchwały są skandaliczne (…). Nie czujemy w naszych sercach uprzedzenia, a kieruje nami wielki żal z powodu braku litości ze strony urzędników dla losu dzielnicy ciężko już doświadczonej smrodem i hałasem - czytamy we wspólnym oświadczeniu środowisk lipnickich w sprawie odpowiedzi na petycję ze sprzeciwem dla strefy przemysłowej (pełny tekst oświadczenia znajdziesz TUTAJ).

Na dzisiejszej sesji Rada Miejska jednogłośnie odrzuciła wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lipniku. Zmiana obowiązującego planu była odpowiedzią władz miasta na petycję mieszkańców.

bb