Do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prezydent Jacek Krywult podjął decyzję o wszczęcie procedury utworzenia rady będącej organem pomocniczym o charakterze opiniodawczo-doradczym.

Pięć organizacji pozarządowych z Bielska-Białej złożyło w lutym wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do wnioskodawców należą: Stowarzyszenie LIPNIK, Fundacja Centrum Nowych Technologii, Stowarzyszenie ATMOSFERA, Parafialny Klub Sportowy LIPNIK oraz Beskidzkie Towarzystwo Sportowe REKORD. - To kolejny, bardzo ważny element budowy społeczeństwa obywatelskiego - powiedział nam Paweł Pajor, jeden z wnioskodawców.

Członkowie tworzonej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznej wybrani zostaną spośród przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających w Bielsku-Białej. Organizację i tryb działania rady określać będzie uchwała Rady Miejskiej. W Bielsku-Białej działa ponad 530 organizacji pozarządowych zrzeszających kilkanaście tysięcy osób.

bak