Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej będzie wkrótce oferował nowe usługi medyczne. Wszystko za sprawą gruntownego remontu szpitalnego pawilonu nr 5, który od wielu lat stał pusty. W budynku powstanie m.in. poradnia psychiatryczna oraz całodobowy oddział zamknięty.

Pawilon nr 5 służył bielskiej pediatrii od końca lat 50. ub. wieku, gdy miasto Bielsko-Biała przekazało budynki dawnych koszar na potrzeby dziecięcego szpitala. Pod koniec ubiegłego stulecia ze struktury szpitala przy ul. Sobieskiego wyprowadzono do Szpitala Wojewódzkiego oddziały chirurgii urazowej i okulistyki. Wtedy pawilon opustoszał, gdyż rachunek ekonomiczny nakazywał skoncentrować pediatrię w mniejszej liczbie budynków.

Niedawno, po gruntownej analizie potrzeb małych pacjentów na Podbeskidziu okazało się, że powrót tego pawilonu do służby medycznej jest wskazany. Kierownictwo Szpitala Pediatrycznego podpisało umowę na modernizację pawilonu z żywiecką spółką „Wodpol”, która wygrała przetarg. Po remoncie obiekt znowu wejdzie w strukturę dziecięcej placówki medycznej i umożliwi rozwój Szpitala Pediatrycznego przez poszerzenie gamy oferowanych usług.

 - Na parterze i pierwszym piętrze chcemy zorganizować pełnoprofilową opiekę psychiatryczną, tj. poradnie psychiatrii dziecięcej, dzienny oddział psychiatryczny oraz całodobowy oddział zamknięty. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że tego typu usługi medyczne dla dzieci i młodzieży z naszego regionu są naprawdę bardzo potrzebne - mówi dyrektor szpitala Ryszard Odrzywołek, który informuje, że przypadków dotyczących problemów emocjonalnych wśród młodego pokolenia - m.in. samookaleczeń, prób samobójczych czy zaburzeń psychologiczno-psychiatrycznych - jest coraz więcej.  Tymczasem w południowej części województwa śląskiego nie ma ośrodka, który leczyłby tego typu schorzenia.

Na drugim piętrze pawilonu zostaną zorganizowane diagnostyczne oddziały pediatryczne, czyli takie, gdzie będzie można przyjąć małego pacjenta na krótki pobyt i szybko wykonać konieczne badania. Obecnie, z uwagi na duże obłożenie szpitalnych oddziałów, brakuje wolnych łóżek. Po modernizacji powierzchnia użytkowa tego budynku wynosić będzie blisko 1,5 tys. m kw. Zakończenie wszystkich prac i rozpoczęcie działalności medycznej w pawilonie nr 5 zaplanowane jest na przełom roku 2016 i 2017.

Remont, adaptacja i wyposażenie pawilonu do nowych potrzeb będzie kosztować około 3 mln zł. W zdobyciu potrzebnych funduszy szpital uzyskał wsparcie swojego organu założycielskiego - Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

bb