W ub roku wzrosła liczba pacjentów w specjalistycznych poradniach Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej oraz leczonych w szpitalnych oddziałach. Dzięki modernizacji bloku operacyjnego zwiększyła się liczba wykonywanych zabiegów, co pozwoli skrócić czas oczekiwania na operację.

W 2015 rok w szpitalnych poradniach przyjęto ponad 37 tys. pacjentów, w szpitalnych oddziałach blisko 6,5 tys., a w ambulatorium Izby Przyjęć ponad 20 tys. Wśród poradni liderem była chirurgia - 12,6 tys. pacjentów, natomiast jeśli chodzi o szpitalne oddziały, to najwięcej pacjentów przyjął pediatryczny - 2,6 tys. W porównaniu z rokiem 2014 wzrosła zarówno liczba pacjentów w specjalistycznych poradniach, jak i w oddziałach. W poradniach było o ponad pół tysiąca pacjentów więcej, a w oddziałach o ponad dwustu.

 - Chcemy nadal rozwijać Szpital Pediatryczny. Dlatego zostają nam dwie drogi: po pierwsze, jeszcze podnosić i tak bardzo wysoką jakość świadczonych usług medycznych, a po drugie, poszerzyć naszą ofertę o nowe usługi. Zamierzamy skorzystać z obu rozwiązań - mówi Ryszard Odrzywołek, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

W ub. roku przeprowadzono modernizację szpitalnego bloku operacyjnego oraz wyposażono go w nowy sprzęt. Inwestycja kosztowała łącznie 2,6 mln zł. - Obecnie mamy dwie sale operacyjne tej samej klasy czystości, co oznacza, że nie musimy czekać z kolejną planową operacją aż wcześniejszy pacjent się wybudzi, a sala zostanie umyta - tłumaczy Jacek Wiśniewski, ordynator oddziału chirurgii dziecięcej.

Obecnie pacjent się wybudza, sala jest myta, a personel już operuje na drugiej sali. Dzięki temu szpital może wykonywać znacznie więcej planowych zabiegów - do sześciu, siedmiu dziennie, podczas gdy wcześniej były co najwyżej cztery. W efekcie będzie mogła być skrócona kolejka pacjentów oczekujących na zabieg operacyjny z trzech miesięcy do około półtora miesiąca.

bb