Minionej doby w Bielsku-Białej ponad pięciokrotnie przekroczone zostały normy stężenia pyłu PM10. Równie wysoki jest poziom zanieczyszczenia powietrza. W tej sytuacji WIOŚ zaleca unikania długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

Stacja monitorowania przy ul. Kossak-Szczuckiej kolejną dobę odnotowuje znaczne przekroczenia wartości stężenia pyłu PM10. Jak wynika z danych monitoringu jakości powietrza, w ciągu ostatniej doby średnie stężenie pyłu PM10 w Bielsku-Białej wyniosło 255 µg/m3 i ponad pięciokrotnie przekroczyło dopuszczalną normę (w ujęciu godzinnym odnotowano przekroczenia nawet o 800 proc.).

W tej sytuacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska apeluje do bielszczan, aby unikali długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym. O problemach wynikających z zanieczyszczenia powietrza w mieście informowaliśmy w artykule Raport z zapylonego miasta.

bak