Pozbierać 365 reklamówek ze śmieciami w ciągu roku - taki cel postawił sobie prezes Fundacji Ekologicznej Arka, Wojciech Owczarz. Ekolog ma nadzieję, że do jego akcji dołączy jak najwięcej osób. Wszystko w ramach projektu „365 reklamówek”, będącego częścią Listów dla Ziemi. 

Wojciech Owczarz postanowił w ciągu roku zebrać 365 reklamówek z odpadami porzuconymi w lasach, w parkach, nad jeziorami. W ten sposób chce zainicjować dyskusję na temat odpadów opakowaniowych i propagować ideę recyklingu. Akcja „365 reklamówek” to konkretny efekt ekologiczny. Nie mniej istotna jest edukacja społeczeństwa w zakresie świadomej konsumpcji (kupowanie produktów jak najmniej zapakowanych) oraz prawidłowej gospodarki odpadami (recykling zamiast składowania odpadów).

W Polsce na wysypiska trafia aż 70 proc. śmieci, podczas gdy w Niemczech, Holandii czy Szwecji jest to tylko 1 proc. Aby to zmienić, potrzebna jest zmiana nawyków Polaków poprzez uświadamianie im szkodliwości składowania odpadów. Do pozytywnych działań może przyłączyć się każdy. Na oficjalnej stronie akcji www.365reklamoweksmieci.pl znajduje się specjalny licznik, do którego można wpisać imię, nazwisko oraz liczbę zebranych reklamówek.

Akcja organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie bądź jednorazowy” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

bb