Rozpoczęła się budowa nowego teatru w Bielsku-Białej. Na potrzeby placówki zrewitalizowany zostanie budynek dawnej brakarni przy ul. Sempołowskiej 13. Będzie to unikalne miejsce rozwoju dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki od 15 lat pracuje z tymi, którzy zostali szczególnie dotknięci cierpieniem, biedą, brakiem perspektyw i społeczną izolacją. Motorem tych działań jest wiara w siłę sztuki, która potrafi zmieniać nawet najbardziej dramatyczne ludzkie scenariusze. Dla aktorów - niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie, niesłyszących czy zmagających się z uzależnieniem - teatr jest często jedyną możliwością nowego życiowego startu.

 - Grupy twórcze działające przy stowarzyszeniu mają w swoim dorobku wiele wartościowych dokonań . Ich widowiska i prace plastyczne były prezentowane w całej Polsce, a także podczas międzynarodowych imprez i festiwali w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Czechach, Grecji i na Słowacji. By dalej się rozwijać, potrzebują swojego miejsca - własnej sceny - mówi Marek Wojtczak z z Centrum Integracji Społecznej działającej przy Fundacji Teatr Grodzki.

TEATR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ będzie nowym centrum sztuki i aktywności społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej i dla całej lokalnej społeczności, miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Da szansę aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnej wspólnoty. W teatrze realizowany będzie szereg programów warsztatowych i szkoleniowych. Organizowane będą przedsięwzięcia integracyjne. Stworzone zostaną nowe miejsca pracy.

Na potrzeby nowej bielskiej placówki teatralnej zostanie zrewitalizowany budynek dawnej brakarni przy ul. Sempołowskiej 13. Jest już gotowy projekt architektoniczny, a na początku marca złożono w Ratuszu wniosek o pozwolenie na budowę. W najbliższym czasie zaplanowano m.in. roboty związane z wykonaniem drenażu i odwodnienia, wykonanie fundamentów oraz położenie dachu i wykonanie izolacji termicznej. Realizacja tego etapu inwestycji będzie kosztować ok. 200 tys. zł. Koszt całej inwestycji wyniesie 1,45 mln zł.

Spotkanie założycielskie Komitetu Budowy Teatru Społeczności Lokalnej odbędzie się w czwartek, 26 marca w godz. 17.00-18.30 w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki przy ul. Sempołowskiej 13 (więcej informacji znajdziesz na www.teatr.teatrgrodzki.pl).

bb