Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej został uznany za najlepszy szpital w województwie śląskim. W ogólnopolskim badaniu ?Portrety szpitali - mapy możliwości? brano pod uwagę m.in. zarządzanie, jakość usługi medycznej oraz bezpieczeństwo pacjentów.

Projekt ?Portrety szpitali - mapy możliwości? jest realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Polskim Centrum Edukacji i Analiz ?Ordo?. Jego celem jest obiektywne badanie efektywności funkcjonowania szpitali, których organem założycielskim są samorządy. Wyniki mają pomóc samorządowcom w prawidłowym nadzorze nad funkcjonowaniem podległych im placówek medycznych oraz być cenną wskazówką dla dyrektorów szpitali. 

Udział w badaniu jest bezpłatny, gdyż projekt finansuje Unia Europejska. Pod uwagę branych jest 13 obszarów charakteryzujących pracę szpitala, takich jak np. sprawność organizacyjna i funkcjonalna, zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, restrukturyzacja i reorganizacja, finanse, jakość usługi medycznej, zarządzanie infrastrukturą szpitalną czy zakażenia i bezpieczeństwo pacjentów. W każdym województwie na podstawie ustalonych kryteriów wybrany został tylko jeden szpital i nagrodzony tytułem Najlepszego Szpitala oraz pamiątkowym dyplomem.

W województwie śląskim tym najlepszym szpitalem okazał się Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej. - To dla nas bardzo cenne wyróżnienie, bo z jednej strony doceniono ciężką pracę jaką wykonaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, a z drugiej strony obiektywnie wskazano nasze słabości, nad którymi należy pracować. Badanie wykonano kilka miesięcy temu, na przełomie roku 2013/2014 i już w tej chwili te niedociągnięcia są w znacznie mniejszym wymiarze - mówi Ryszard Odrzywołek, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

bb