Od ponad pół roku Starostwo Powiatowe w Żywcu prowadzi rozmowy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku – Białej na temat zawarcia stosownego porozumienia celem uregulowania sprawy ewentualnego dochodzenia roszczeń wobec nieruchomości, w której znajduje się Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych , a więc szkoła będąca pod opieką powiatu Żywieckiego. Zdaniem Stanisława Kucharczyka – rzecznika prasowego starostwa problem jest bardzo trudny ponieważ Gmina może zwrócić się do stosownej Komisji Regulacyjnej w celu odzyskania nieruchomości. Starostwo Powiatowe w Żywcu prowadziło rozmowy z Gminą na temat remontu cmentarza żydowskiego jaki znajduje sie w Żywcu. Jednak koszty remontu okazały się zbyt duże i Starostwo poprosiło o pomoc Wojewodę Śląskiego, który mogłby udzielic partycypacji w kosztach. Wojewoda nie wyraził zgody. W tej sytuacji Starosta Żywiecki podjął decyzję, że aby kontynuować rozmowę o zawarciu porozumienia z Gminą Żydowską w trybie pilnym zajmą się tą sprawę na najbliższym posiedzeniu zarządu 9 lipca.