Został wprowadzony zakaz spożywania alkoholu na ulicach, placach oraz w parkach (z wyjątkiem miejsc specjalnie do tego wyznaczonych). Jednocześnie sprzedawcy mogą zażądać okazania dowodu klientowi, który nie wygląda na pełnoletniego. Dla łamiących zakaz ustawa przewiduje grzywnę od 20 zł do 5 tys. zł.