REKLAMA

PNBU "BT" Teresa Buzińska

Przedsiębiorstwo "BT" prowadzi działalność obejmującą organizację szkoleń  oraz realizację usług w zakresie ochrony środowiska.

PNBU "BT" Teresa Buzińska
Ochrona środowiska
ul. Inwalidów 2c
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 812 91 00
fax: (33) 812 91 22
http://www.bt.bielsko.pl

Świadczone przez Przedsiębiorstwo „BT” usługi oraz szkolenia związane z ochroną środowiska skierowane są zarówno do sektora przemysłowego, jak i organów administracji publicznej. Działając na krajowym rynku ekologicznym staramy się, aby realizowane przez nas usługi wyróżniały się wysoką jakością.

Naszym celem jest pomaganie klientom we wdrażaniu i dokumentowaniu dobrych praktyk zarządzania środowiskiem, poprzez uwzględnianie zagadnień i zasad ekologicznych w ich codziennych działaniach. Aktywnie uczestniczymy w kreowaniu polityki ochrony środowiska w zakładach. Działamy głównie z myślą o podmiotach gospodarczych oraz jednostkach administracji samorządowej, które na co dzień mają styczność z decyzjami podejmowanymi na polu ochrony środowiska, a ciągłe zmiany w obowiązujących aktach prawnych, nastręczają trudności w nadążeniu za wymaganiami narzucanymi przez organy ochrony środowiska. Nasze usługi świadczymy z największą starannością, wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas wielu lat praktyki.

Oferujemy pełną gamę szkoleń oraz profesjonalne doradztwo z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska w ramach:

 • jednorazowych usług doradczych, obejmujących kompleksowe rozwiązanie ważnych dla Państwa kwestii z obszaru prawa ochrony środowiska,
 • stałego dostępu do doświadczenia i wiedzy specjalistów ds. ochrony środowiska, mających kontakt z bardzo różnorodnymi problemami z zakresu ochrony środowiska.

Naszych Klientów wyręczamy w przygotowywaniu stosownych dokumentów i dokumentacji oraz reprezentujemy ich przed organami administracji państwowej, zarówno rządowej, jak i samorządowej.

WYKONUJEMY MIĘDZY INNYMI:

 • Dokumentacje niezbędne dla uzyskania:
  - pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia
  - pozwoleń na wytwarzanie odpadów
  - zezwoleń na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów
  - pozwoleń na emisję hałasu do środowiska
  - pozwoleń na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym również wód opadowych i roztopowych
  - pozwoleń na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych
  - pozwoleń zintegrowanych.

 • Ÿ Karty informacyjne przedsięwzięć i raporty o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływań, niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 • Przeglądy ekologiczne istniejących instalacji i obiektów

 • Opinie i ekspertyzy

 • Wymagane prawem:
  - sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska
  - sprawozdania z ilości i rodzaju wytworzonych odpadów
  - raporty do KOBiZE, - sprawozdania PRTR
  - sprawozdania OŚ-OP1, OPAK-2, OPAK-3
  - sprawozdania do GIOŚ

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

 • Stały nadzór – obejmujący kompleksową obsługę firm pod kątem spełniania wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska

 • Audyty środowiskowe – polegające na szczegółowej analizie stanu zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz sporządzeniu raportu uwzględniającego wnioski i zalecania dla firmy

Naszym celem jest zapewnienie każdemu Klientowi profesjonalnego i niezawodnego wsparcia oraz służenia wiedzą popartą praktycznym doświadczeniem.

Zapraszamy do współpracyŸ

Lokalizacja


Wyświetl większą mapę


Stronę odwiedzono: 5725 razy.
Aktualizacja: 2014-02-06
Jesteś właścicielem obiektu/firmy?
Chcesz zmienić dane - kliknij

Masz uwagi co do aktualności wpisu? Kliknij

Komentarze 0

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem. Więcej informacji w regulaminie portalu i polityce prywatności.

Klauzula informacyjna ›
brak komentarzy

Zobacz również:

REKLAMA
ŁADOWANIE..