REKLAMA

Akademia Techniczno-Humanistyczna

www.facebook.com/AkademiaTechnicznoHumanistyczna  

Akademia Techniczno-Humanistyczna
Szkoły wyższe
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Skontaktuj się

Kierunki studiów:


WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI* AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie
Specjalności:
- automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
- mechatronika i robotyka
- automatyka i sterowanie w pojazdach

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 4 letnie inżynierskie (w systemie studiów wieczorowych)
Specjalności:
- automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
- mechatronika i robotyka
- automatyka i sterowanie w pojazdach

* INFORMATYKA

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie
Specjalności:
- inżynieria oprogramowania i bazy danych
- telekomunikacja i sieci komputerowe
- zastosowanie informatyki w zarządzaniu

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie (w systemie studiów zaocznych)
Specjalności:
- inżynieria oprogramowania i bazy danych
- telekomunikacja i sieci komputerowe
- zastosowanie informatyki w zarządzaniu

* MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie
Specjalności:
- komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
- samochody i silniki
- eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe

Studia II stopnia 1,5 roczne magisterskie
Specjalności:
- komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
- samochody i silniki
- eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe
- automatyka przemysłowa

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 4,5 letnie inżynierskie (w systemie studiów wieczorowych)
Specjalności:
- komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
- samochody i silniki
- eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe

Studia II stopnia 2-letnie magisterskie (w systemie studiów wieczorowych)
- komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
- samochody i silniki
- eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe
- automatyka przemysłowa

* ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie
Specjalności:
- inżynieria zarządzania produkcją
- informatyczne systemy zarządzania
- systemy logistyczne przedsiębiorstwa
- inżynieria administracji gospodarczej

Studia II stopnia 1,5 roczne magisterskie
Specjalności:
- inżynieria zarządzania produkcją
- informatyczne systemy zarządzania
- systemy logistyczne przedsiębiorstwa
- inżynieria administracji gospodarczej

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie (w systemie studiów zaocznych)
Specjalności:
- inżynieria zarządzania produkcją
- informatyczne systemy zarządzania
- systemy logistyczne przedsiębiorstwa
- inżynieria administracji gospodarczej

Studia II stopnia 1,5 roczne magisterskie (w systemie studiów zaocznych)
Specjalności:
- inżynieria zarządzania produkcją
- informatyczne systemy zarządzania
- systemy logistyczne przedsiębiorstwa
- inżynieria administracji gospodarczej


WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU* INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie
Specjalności:
- inżynieria ochrony środowiska
- inżynieria i ochrona biosfery
- technologie materiałowe w inżynierii środowiska

Studia II stopnia 1,5 roczne magisterskie
Specjalność:
- inżynieria ochrony środowiska

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 4 letnie inżynierskie
Specjalności:
- inżynieria ochrony środowiska
- inżynieria i ochrona biosfery

Studia II stopnia 2 letnie magisterskie
Specjalność:
- inżynieria ochrony środowiska

* OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie
Kierunki dyplomowania:
- ochrona przyrody i zrównoważony rozwój
- ochrona atmosfery
- ochrona hydrosfery
- ochrona litosfery


Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 4 letnie inżynierskie
Kierunki dyplomowania:
- ochrona przyrody i zrównoważony rozwój
- ochrona atmosfery
- ochrona hydrosfery
- ochrona litosfery

* WŁÓKIENNICTWO

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie
Specjalności:
- tekstylia biomedyczne
- towaroznawstwo i marketing tekstyliów
- wzornictwo i technologia odzieży
- bio- i nanotechnologie polimerowe

Studia II stopnia 1,5 roczne magisterskie
Specjalności:
- tekstylia biomedyczne
- towaroznawstwo i marketing tekstyliów
- wzornictwo i technologia odzieży
- bio- i nanotechnologie polimerowe

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 4,5 letnie inżynierskie
Specjalności:
- towaroznawstwo i marketing tekstyliów
- wzornictwo i technologia odzieży

Studia II stopnia 1,5 roczne magisterskie
Specjalności:
- towaroznawstwo i marketing tekstyliów
- wzornictwo i technologia odzieży

* BUDOWNICTWO

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 4 letnie inżynierskie


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI* ZARZĄDZANIE

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Specjalności:
- zarządzanie firmą
- zarządzanie w administracji i finanse organizacji
- zarządzanie logistyką i jakości
- informatyka w zarządzaniu


Studia II stopnia 2 letnie magisterskie
Specjalności:
- zarządzanie firmą
- zarządzanie w administracji i finanse organizacji
- zarządzanie logistyką i jakości
- informatyka w zarządzaniu

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie licencjackie
Specjalności:
- zarządzanie firmą
- zarządzanie w administracji i finanse organizacji
- zarządzanie logistyką i jakości
- informatyka w zarządzaniu

Studia II stopnia 2 letnie magisterskie
Specjalności:
- zarządzanie przedsiębiorstwem
- zarządzanie w administracji i finanse organizacji
- zarządzanie logistyką i jakości
- informatyka w zarządzaniu

Studia II stopnia 2,5 letnie magisterskie
Specjalność:
- zarządzanie rozwojem

* SOCJOLOGIA

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Specjalności:
- socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
- komunikacja społeczna i nowe media
- socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Specjalności:
- socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
- komunikacja społeczna i nowe media
- socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

* STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Specjalność:
- studia europejskie
- transgraniczne stosunki polityczno-gospodarcze

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie licencjackie
Specjalność:
- studia europejskie
- transgraniczne stosunki polityczno-gospodarcze

* TRANSPORT

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie inżynierskie
Specjalności:
- komputerowe wspomaganie w transporcie
- logistyka transportu

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 4 letnie inżynierskie
Specjalności:
- komputerowe wspomaganie w transporcie
- logistyka transportu

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY* FILOLOGIA

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Specjalność
- filologia angielska, specjalizacje: nauczycielska ze specjalnością dodatkową język rosyjski, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, translacja
- filologia hiszpańska, specjalizacja: hiszpański język biznesu
- filologia słowiańska, specjalizacje: chorwacki język biznesu, czeski język biznesu, słoweński język biznesu, rosyjski język biznesu

Studia II stopnia 2 letnie magisterskie
Specjalność:
- filologia słowiańska, specjalizacja: język chorwacki, język czeski, język słoweński, translacja angielsko-rosyjsko-polska

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Specjalność
- filologia angielska, specjalizacje: nauczycielska ze specjalnością dodatkową język rosyjski
- filologia hiszpańska, specjalizacja: hiszpański język biznesu
- filologia słowiańska, specjalizacje: czeski język biznesu, rosyjski język biznesu

Studia II stopnia 2 letnie magisterskie
Specjalność:
- filologia słowiańska, specjalizacje: translacja angielsko-rosyjsko-polska

* FILOLOGIA POLSKA

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Specjalności:
- nauczycielska
- medialna z podstawami dziennikarstwa

Studia II stopnia 2 letnie magisterskie
Specjalności:
- nauczycielska
- medialna z podstawami dziennikarstwa
- wiedza o kulturze polskiej

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Specjalności:
- nauczycielska
- medialna z podstawami dziennikarstwa

Studia II stopnia 2 letnie magisterskie
Specjalności:
- nauczycielska
- medialna z podstawami dziennikarstwa
- wiedza o kulturze polskiej
- edytorstwo i promocja internetowa

* PEDAGOGIKA

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Specjalności:
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- animacja kultury i edukacja regionalna
- resocjalizacja

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Specjalności:
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- animacja kultury i edukacja regionalna

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

* PIELĘGNIARSTWO

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia licencjackie ? pomostowe (bezpłatne)

* RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia 3 letnie licencjackie
Studia podyplomowe ATH

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

1. Podyplomowe Studium Informatyki
2. Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z zakresu Technika z Wychowaniem Komunikacyjnym
3. Studia Podyplomowe Doradca Zawodowy
4. Studia Podyplomowe Informatyka i Technologie Informacyjne
5. Studia Podyplomowe Komputerowe Wspomaganie Projektowania
6. Studia Podyplomowe Szkoła Systemów Informatycznych, Zarządzania
i Inżynierii Produkcji
7. Studia Podyplomowe Sterowanie oraz diagnostyka silników i samochodów
8. Studia Podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa.

Wydział Zarządzania i Informatyki

1. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej
2. Studia Podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe
3. Studia Podyplomowe Zarządzanie Logistyczne
4. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
5. Studia Podyplomowe Zarządzanie w Oświacie
6. Studia Podyplomowe Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
7. Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z zakresu przedsiębiorczości
(dla nauczycieli)
8. Studia Podyplomowe Zrządzanie Rozwojem Społeczno-Ekonomicznym
w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
9. Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie
10. Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
11. Studia Podyplomowe Zarządzania w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii.

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku

1. Ochrona środowiska w gminie
2. Bezpieczeństwo żywności
3. Komputerowe projektowanie i konstrukcja odzieży

Wydział Humanistyczno-Społeczny

1. Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
2. Podyplomowe Studium Pedagogiki Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
3. Studia Podyplomowe Neurologopedii
4. Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej
5. Studia Podyplomowe Logopedii
6. Studia Podyplomowe Logopedii z Komunikacją Alternatywną
7. Studia Podyplomowe Public Relations-Promocja
8. Podyplomowe Studium Wiedzy o Kulturze
9. Studia Podyplomowe Hiszpański Język Biznesu.
10. Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
11. Edytorstwo i Promocja Internetowa
12. Polonistyczne Studia Podyplomowe-Kwalifikacyjne
13. Podyplomowe Studia Arteterapii
14. Edukacja dla bezpieczeństwa
15. Diagnoza i terapia pedagogiczna ze wspomagającymi metodami komunikacji

Wydział Nauk o Zdrowiu

1. Studia podyplomowe w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego
2. Studia podyplomowe w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.


Międzywydziałowe Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci ?Gender Studies?

Życie studenckie
Koła Naukowe

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

? Koło Naukowe Podstaw Konstrukcji Maszyn skupia studentów o zainteresowaniach techniczno-
informatycznych w zakresie komputerowego wspomagania projektowania maszyn.

? Koło Naukowo-Techniczne ?Zderzak? ma na celu wyrobienie samodzielności badawczej przez studentów z
zakresu motoryzacji, techniki i eksploatacji samochodów i silników.

? Koło Naukowe Studentów Informatyki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji "TRYBIK" swoją działalnością przede
wszystkim promuje i aktywizuje naukowo najbardziej uzdolnionych studentów kierunku Zarządzania i Inżynierii
Produkcji, czego wymiernym rezultatem jest bogaty dorobek w postaci szeregu publikacji, prezentowanych w
ramach corocznych wyjazdów na konferencje naukowe.

? Zadaniami Koło Naukowego Grafiki Inżynierskiej CAD oraz MES ą m.in.: kształtowanie życia naukowego
studentów oraz rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

? W ramach Koła NaukowegoInformatyki ?Małpa?działa bardzo aktywnie grupa ATH.NET zajmująca się technologią
NET firmy Microsoft. Patronat medialny Koła zapewnia czasopismo ?Komputer Ekspert?.

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku

? Członkowie Koła Naukowego?EKOFILUS?pogłębiają wiedzę w zakresie dyscyplin będących przedmiotem
zainteresowań Koła poprzez podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac naukowo- badawczych.

? W ramach prac Koła Naukowego Hydrologówstudenci uczestniczą w realizacji projektów badawczych wykonując
prace kameralne i terenowe. Mają możliwość prezentowania wykonanych projektów poprzez udział w
konferencjach naukowych w całym kraju.

? Główne cele Koła Naukowego Inżynierów Środowiska realizowane są między innymi poprzez wycieczki, wykłady,
konferencje i spotkania z praktykami związanymi z szeroko pojętą inżynierią środowiska.

? Koło Naukowe Włókienników polega na organizowaniu i czynnym udziale studentów w dyskusjach, seminariach,
praktykach, konferencjach i zjazdach naukowych, a także spotkaniach z przedstawicielami zakładów
produkcyjnych. Celem jest rozwijanie u studentów umiejętności organizacyjnych oraz pogłębianie ich wiedzy z
zakresu nowoczesnych technologii, co powinno im ułatwić start zawodowy.

Wydział Zarządzania i Informatyki

? W ramach działalności Koła Naukowego Socjologów jest cykl spotkań pt. ?Spotkania z ciekawymi ludźmi?.
Ponadto studenci zrzeszeni w Kole biorą udział w ogólnopolskich konferencjach kół naukowych studentów
socjologii oraz rozwijają współpracę z kołami naukowymi z Krakowa, Lublina, Zielonej Góry, Poznania i
Warszawy.

? Koło Naukowe Studentów Stosunków Międzynarodowych zajmuje się m.in. organizowaniem naukowych debat
oksfordzkich, wspieraniem Katedry Stosunków Międzynarodowych w organizacji konferencji naukowych,
organizowaniem spotkań z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz prowadzeniem akcji charytatywnych.

? Koło Naukowe Logistyki i Jakości prowadzi pracę badawczą i naukową, organizuje imprezy o charakterze
naukowym, warsztatowym, kulturalnym, okolicznościowym i rekreacyjnym.

? Koło Naukowe Zarządzania Rozwojem "Równoważnik" zajmuje się promowaniem teorii rozwoju zrównoważonego i
trwałego. Studenci uczestnicząc w zarządzaniu Kołem, mogą realizować działania związane z określoną rolą w
organizacji (np. finanse, marketing, administracja), jak również kierować wybranym projektem, bądź w nim
uczestniczyć.

? Do najważniejszych celów Koła Naukowego ?Młody Menedżer? zaliczyć należy: pogłębianie wiedzy zrzeszonych
studentów, aktywną współpracę z firmami i instytucjami otoczenia biznesu, zdobywanie praktycznych
umiejętności i doświadczeń oraz współuczestnictwo we wdrażaniu projektów naukowych i szkoleniowych.

Wydział Humanistyczno - Społeczny

? Koło Naukowe Slawistów ma na celu propagowanie wiedzy dotyczącej krajów i języków słowiańskich. Koło
corocznie organizuje Ogólnopolskie Warsztaty Translatorskie, z których wydawane są publikacje pt. ?Przekładka?.
Cyklicznie odbywają się także imprezy z muzyką słowiańską ?Slavoparty?, wyjazdy badawcze do krajów
słowiańskich, wyjazdy na studenckie konferencje i festiwale slawistyczne.

? Celem Koła Naukowego Antropologów Kultury jest propagowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej antropologii
kultury. Członkowie Koła biorą udział w badaniach naukowych oraz współpracują z innymi organizacjami
studenckimi.

? Celami Koła Naukowego Polonistówsą: badanie literatury polskiej w szerokim kontekście kulturowym;
popularyzacja wiedzy o kulturze i literaturze polskiej. Jednym z głównych osiągnięć Koła jest stworzenie,
redagowanie i edycja pisma literacko-kulturalnego ?Jama?.

? Naczelnym zadaniem Koła Naukowego Humanistów jest poszukiwanie duchowego wymiaru człowieczeństwa
poprzez analizę tekstów kultury.

? Koło Naukowe ?Klub Amerykański? zrzeszające pracowników i studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej,
prowadzi działalność mającą na celu popularyzowanie języka angielskiego oraz kultury amerykańskiej (literatury,
muzyki, filmu, teatru itp.) Koło nawiązuje współpracę z uczelniami w kraju i za granicą oraz z ambasadami i
konsulatami USA.

? Koło Naukowe Hispanistów ma na celu pogłębianie wiedzy o języku hiszpańskim oraz promowanie kultury
hiszpańskiego obszaru językowego przez pracę w sekcjach: translatorskiej, literaturoznawczej, językoznawczej i
kulturoznawczej.


Wydział Nauk o Zdrowiu

? Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego ?Defibrylator? realizuje swoje cele poprzez
organizację i finansowanie prac naukowo-badawczych, wycieczki o charakterze naukowym i dydaktycznym oraz
szkolenia o charakterze pro-medycznym.

Organizacje studenckie
? Samorząd Studencki - Czym jest Samorząd Studencki?

To ludzie, którzy swoimi pomysłami i zaangażowaniem zmieniają uczelnię.

Naszym najważniejszym założeniem jest współpraca ze studentami, władzami uczelni i administracją. Dążymy do polepszenia procesu kształcenia, opiniujemy wszystkie ważne dla studenta decyzje podejmowane przez poszczególne organy. Żadne z działań władz uczelni nie umknie naszej uwadze. Staramy się, aby Akademia Techniczno-Humanistyczna była jak najbardziej przyjazna studentowi. Najbliższy rok to czas wytężonej pracy nad elementami Procesu Bolońskiego. To rok współpracy z nowymi firmami i instytucjami. Wdrażanie nowej strategii promocyjnej Samorządu, tworzenie jego wizerunku wśród studentów jak i kadry naukowej.

Postaramy się, aby kilka lat studiów upłynęło Wam w atmosferze prawdziwego życia studenckiego. Organizujemy Juwenalia oraz szereg imprez tematycznych, pierwszy raz w tym roku współpracujemy z Klubem Studenckim. Wspieramy Koła Naukowe, współpracujemy z organizacjami sportowymi na Podbeskidziu, jednym słowem DZIAŁAMY!

Nie stworzymy tego bez Waszej pomocy, dlatego zapraszamy na naszą stronę internetową www.samorzad.ath.bielsko.pl lub do pokoju 333 w budynku L, przy ulicy Willowej 2.

Masz pomysł podziel się nim, twórz uczelnię, zacznij działać. Anonimowość to nie klucz do sukcesu. Czekamy na Ciebie!


? Akademicki Klub Turystyczny ?Płatek?
Koło Turystyczne ?Płatek? zrzesza studentów zainteresowanych przyrodą oraz turystyką pieszą i autokarową. Wraz z Akademickim Kołem Przewodników Górskich organizuje coroczny wyjazd w Alpy.
AKPG przede wszystkim zajmuje się szkoleniem nowych przewodników oraz doszkalaniem swoich członków podnosząc ich kwalifikacje i rozszerzając uprawnienia. Organizuje szkoleniowe wycieczki górskie i krajoznawcze oraz imprezy towarzyskie. Prowadzi działalność wydawniczą oraz popularyzatorską.


Galeria 3-2-0
Akademicka Galeria 3-2-0 powstała w 1993 roku. Od początku swego istnienia Galeria przyczyniała się do integracji środowiska akademickiego ze społecznością naszego regionu poprzez organizowanie wystaw, prezentacji oraz spotkań dyskusyjnych. Dorobek wystawienniczy to ponad 120 wystaw, obejmujących zarówno malarstwo, grafikę, rzeźbę, fotografię, jak i pokazy multimedialne.

? Akademicki Związek Sportowy ATH
Mimo że Akademia Techniczno-Humanistyczna nie należy do grona największych uczelni w województwie śląskim, jej drużyny i reprezentanci indywidualni w różnych dyscyplinach świetnie radzą sobie w Akademickich Mistrzostwach Śląska. W ostatecznym podsumowaniu na zakończenie roku akademickiego 2008/2009 nasza uczelnia zajęła 10. miejsce, będąc jednocześnie najlepszą pod względem sportu uczelnią na Podbeskidziu. W różnych konkurencjach łącznie wystartowało w poprzednim roku akademickim ponad siedemdziesięciu przedstawicieli ATH. Drużyna uczelni m.in. zajęła 4. miejsce w narciarstwie alpejskim mężczyzn. W mocno obsadzonym turnieju kobiecej siatkówki drużyna ATH zdobyła 5. miejsce, wysoko należy ocenić także podobną pozycję męskiej drużyny piłki nożnej. Obecnie siatkarki Akademii występują w III lidze, panowie ? w IV.
AZS ATH daje możliwość treningów i występu swoim zawodnikom w wielu dyscyplinach, m.in. w sekcjach: narciarstwa alpejskiego i snowboardu, siatkówki kobiet i mężczyzn, piłki nożnej. Reprezentanci ATH mają możliwość ubiegania się o indywidualny tok studiów, zaś wszyscy członkowie AZS w ramach zajęć sekcji mogą zaliczać obowiązkowe zajęcia WF. Co roku akademiccy sportowcy wyjeżdżają na obóz do Sierakowa Wielkopolskiego.

? Chór ATH
Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej powstał w maju 2003 roku. Założyło go muzyczne małżeństwo, Beata i Jan Borowscy, absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach. Dr Jan Borowski od początku kieruje chórem i jest jego dyrygentem. Wsparciem dla akademickiego zespołu są próby z solistami Opery Śląskiej w Bytomiu. Sopranistka Barbara Bałda i tenor Bogdan Desoń uczą młodych chórzystów właściwej emisji głosu. Chór ćwiczy w czterech salach Kuratorium Oświaty przy ul. Piastowskiej, liczy obecnie ok. 40 osób, tworzą go studenci i absolwenci różnych specjalności bielskiej uczelni. Muzycy z chóru akademickiego spotykają się dwa razy w tygodniu na trzygodzinnych próbach, oprócz tego ćwiczą śpiew we własnym zakresie.
Chór z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie, a także nagrody na międzynarodowych festiwalach. W 2009 r. zdobył Grand Prix oraz pięć innych nagród V Międzynarodowego Festiwalu Chórów ?Gaude Cantem? im. Kazimierza Fobera, a także złoty medal i I miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz nagrodę specjalną w 15. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej w Prevezie w Grecji.
W 2010 r. Chór wydał pierwszą w swojej historii płytę, na której znalazły się klasyczne, polskie kolędy.
Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej wioł udział w I Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chórów Cançó Mediterr?nia, który odbywał się w dniach od 14 do 17 września 2011 r. w Lloret de Mar oraz Barcelonie. Chór ATH zwyciężył w dwóch kategoriach ? muzyka sakralna i sardana (pierwsze miejsca), a w kategorii muzyka katalońska otrzymał złoty dyplom.

? Akademicki Klub Żeglarski ?Raksa?
Klub został reaktywowany po kilku latach przerwy. Jednak jeszcze przed formalnym utworzeniem Raksy, grupa żeglarzy z ATH w barwach Akademii ? widocznych z daleka na żaglach ? startowała na Jeziorze Żywieckim w miejscowych regatach, odnosząc sukcesy. Powstała dzięki temu drużyna regatowa. Utworzenie uczelnianego klubu pozwolił drużynie ATH w sezonie 2010 startować w cyklu Akademickich Mistrzostw Polski, jakie latem organizowane były na Jeziorach Mazurskich.
Klub żeglarski nastawia się jednak przede wszystkim na szkolenie swych nowych członków. Klub organizuje kursy na patent żeglarza oraz uprawnienia instruktora żeglarstwa i młodszego instruktora żeglarstwa. Zdobycie patentu żeglarza umożliwia pływanie na wszelkiego rodzaju jachtach żaglowych po polskich jeziorach.

? Klub nurkowy
Przy uczelni powstał klub nurkowy, założony wspólnie z firmą Orka Group i zrzeszający pasjonatów nurkowania. Umożliwia wspólne odkrywanie podwodnego świata i doskonalenie umiejętności płetwonurkowych. Klub organizuje prelekcje o wyprawach, nowościach w sprzęcie nurkowym, historii nurkowania, eksploracji wraków, archeologii podwodnej. Przede wszystkim jednak organizuje szkolenie nurkowe dla członków klubu, a także wspólne wyjazdy i obozy nurkowe.
Klub tworzony jest przy udziale Orka Group sp. z o.o. i władz uczelni. Firma ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie szkoleń podwodnych, organizacji specjalistycznych wyjazdów o charakterze turystycznym, jak i w komercyjnym wykorzystaniu pracy nurków. Co ważne dysponuje własną bazą nurkową, w której przeprowadza szkolenia. Orka ze swojej strony zapewnia wszelką pomoc merytoryczną i organizacyjną. Przejmuje na siebie obowiązek organizacji spotkań i wyjazdów, zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską, a także oferuje zniżki dla członków klubu na szkolenia nurkowe i zakup sprzętu w sklepie nurkowym firmy.


Bielskie Juwenalia

Juwenalia to oczywiście coroczne święto studenckie. Bielskie Juwenalia są zarazem największą studencką imprezą na Podbeskidziu, a jednocześnie największą koncertową w regionie. W obecnej formie ? jako święto wszystkich bielskich uczelni. Główną atrakcją są wielogodzinne koncerty plenerowe na lotnisku w Aleksandrowicach, tradycją są już także turnieje sportowe: piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, które zawsze kończy się Beach Party z udziałem didżejów.
Żakowskie święto organizują samorządy studenckie bielskich uczelni, działające wspólnie w stowarzyszeniu Porozumienie Studentów Uczelni Podbeskidzia. Akademia ma też swój główny finansowy udział w budżecie juwenaliów, który pozwala m.in. na zaproszenie zespołów na koncerty.
Lokalizacja


Wyświetl większą mapę

Tagi: studia, akademia, wydziały, nauka, profesor, studia bielsko, akademia bielsko, wydziały bielsko, nauka bielsko, profesor bielsko

Stronę odwiedzono: 76685 razy.
Aktualizacja: 2018-10-26 14:52:13
Jesteś właścicielem obiektu/firmy?
Chcesz zmienić dane - kliknij

Masz uwagi co do aktualności wpisu? Kliknij

Komentarze 4

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem. Więcej informacji w regulaminie portalu i polityce prywatności.

Klauzula informacyjna ›
Avatar
wiolatyran
kto sie wybiera na WSEH??
2019-09-25, 13:31
Odpowiedz
Oceń komentarz:
Avatar
Kampe
Czy studia dzienne są płatne?
2019-07-30, 23:04
Odpowiedz
Oceń komentarz:
Avatar
Kamil
Czy już wiadomo czy Kierunek Ratownictwo Medyczne ruszy w tym roku?
2008-05-20, 23:55
Ocena: 50%
Odpowiedz
Oceń komentarz:
Avatar
Ukryty
Komentarz został ukryty, ponieważ naruszał regulamin portalu.
2008-02-23, 15:57

Zobacz również:

REKLAMA
ŁADOWANIE..