Małgorzata Skórska

Bielszczanka, absolwentka filologii polskiej UJ i dziennikarstwa UŚl., medioznawca, dziennikarz, specjalista ds. PR, autorka licznych wywiadów prasowych i radiowych, Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.