Szymon Broda

Szymon Broda ? absolwent Uniwersytetu Śląskiego, etnolog, filozof, malarz, poeta, dziennikarz; pochodzi z rodziny od wieków zakorzenionej na Śląsku Cieszyńskim.