Jak informuje wiceprezydent Bielska-Białej odpowiedzialny za inwestycje, Stadion Miejski otwarty zostanie dla kibiców przed rundą wiosenną ekstraklasy lub nawet dopiero po jej rozpoczęciu.

Obecnie na stadionie trwają odbiory trybun południowej i zachodniej, pomieszczeń wewnętrznych, części zaplecza obiektu oraz monitoringu. Wykonawca cały czas wykonuje poprawki oraz zmiany wynikające z ustaleń odbiorowych. Dokonywane są także zmiany niezbędne do spełnienia wymagań licencyjnych PZPN.

Jak dodaje Lubomir Zawierucha, stadion zostanie udostępniony w całości po zakończeniu wszystkich prac, odbiorach wewnętrznych z wykonawcami, zgłoszeniu do użytkowania i uzyskania decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Po tym nastąpi odbiór przez policję i zgłoszenie do PZPN o wydanie licencji. Powinno to nastąpić przed albo na początku rundy wiosennej. Według pierwotnych planów stadion miałbyć gotowy do użytku pod koniec 2014 roku.

db