Tym razem przedstawiamy 1. część Kalendarium z Kalendarza Beskidzkiego 2013. Można w niej zobaczyć, co na naszych ziemiach działo się kilkaset lat temu. Kalendarium opracował Jan Picheta.

Przed 600 laty
Ok. 1413 r. urodził się Wacław I (zm. w Bielsku w 1474 r.) ? książę cieszyński. Od 1443 r. przebywał głównie w Bielsku.

570 lat temu
W 1443 r. rozpoczęto budowę kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Bielsku ? obecnej katedry.

Przed 530 laty
Ok. 1483 urodził się Fryderyk (zm. w 1507 r., pochowany w Sienie) ? książę cieszyński, ksiądz katolicki, dziekan kapituły wrocławskiej, 7rektor uniwersytetu w Wiedniu.

Przed 420 laty
24 XII 1593 r. w Cieszynie urodził się Adam Christian Agricola (zm. 29 V 1645 r. w Królewcu) ? kaznodzieja ewangelicki, publicysta religijny.

360 lat temu
19 V 1653 r. zmarła ostatnia z cieszyńskiej linii Piastów ? księżna Elżbieta Lukrecja, małżonka morawskiego magnata Gudnackera Lichtensteina. Panowała w latach 1625-53, a więc w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-48).
W 1653 r. w Wilamowicach urodził się Jerzy Hankis (zm. w 1715 lub 1716) ? snycerz, wykonawca ambony, krucyfiksu i rzeźb w wilamowickim kościele.

Przed 295 laty
21 I 1718 r. w Cieszynie zm. Piotr Brygierski (ur. ok. 1630 r.) ? malarz; jego dzieła znajdują się w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie i Muzeum Śląska Cieszyńskiego (portret księcia Adama Wacława).

290 lat temu
W 1723 r. Biała uzyskała prawa miejskie.

Przed 280 laty
27 V 1733 r. w Cieszynie urodził się Jan Chrystian Bockshammer (zm. 13 XI 1804 r. w Twardogórze) ? pisarz, tłumacz z polskiego na niemiecki i odwrotnie, nauczyciel, wydawca, pastor i kaznodzieja ewangelicki. 
W 1733 r. urodził się Franciszek de Paula Sułkowski (zm. w 1812 r. w Wiedniu) ? właściciel państwa bielskiego; walczył w oddziałach konfederacji barskiej.

275 lat temu
W 1738 r. w Moritzburgu urodził się Albert Kazimierz (zm. w 1822 r. w Wiedniu) ? książę cieszyński, syn króla Polski Augusta III Wettina i austriackiej arcyksiężniczki Marii Józefy. Założył w Ustroniu hutę żelaza (1771). Od 1795 r. gromadził w Wiedniu zbiory sztuki (Albertina).

270 lat temu
4 V 1743 r. w Dreźnie zm. Urszula Katarzyna Bokum (ur. 25 XI 1680 r. w Warszawie) ? metresa króla Augusta II Mocnego, w 1704 r. otrzymała tytuł księżnej cieszyńskiej.

Przed 255 laty
W 1758 r. w Holeszowie na Morawach urodził się Ignacy Chambrez (zm. w 1835 r. w Brnie) ? malarz, architekt i teoretyk architektury, radca Cieszyna. Zaprojektował nowy, klasycystyczny, dwukondygnacyjny ratusz cieszyński oddany do użytku w 1800 r.

235 lat temu
11 X 1778 r. w Białej urodził się George Augustus Polgreen Bridgetower (zm. 29 II 1860 r. w Londynie) ? brytyjski wirtuoz skrzypiec i kompozytor karaibsko-niemieckiego pochodzenia.

Przed 230 laty
W 1783 r. w Białej (obecnie przy ul. Piłsudskiego) powstał cmentarz ewangelicki. W l. 1945-48 komuniści zdewastowali 75 procent grobów z napisami w języku niemieckim.

215 lat temu
16 III 1798 r. w Cieszynie urodził się Józef Alojzy Pukalski (zm. 5 I 1885 r. w Tarnowie) ? duchowny katolicki, bp diecezjalny tarnowski w l. 1852-85.
6 V 1798 r. w Bielsku urodził się Aleksander Zawadzki (zm. 5 V 1868 r. w Brnie) ? prof. biologii, fizyk, redaktor; dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego; mentor Gregora Mendla, któremu pomagał stworzyć podwaliny genetyki.

205 lat temu
W 1808 r. w Myślenicach urodził się Edward Świerkiewicz (zm. 30 lub 31 marca 1875 r. w Cieszynie) ? malarz, publicysta, aktor, autor pierwszego w Cieszyńskiem utworu dramatycznego napisanego gwarą ?Polok w Śląsku, lebo dwa wachtorze w jednej dziedzinie. Obrozek sielski w trzech oddziołkach? (1856).

200 lat temu
W 1813 r. w Ustroniu urodził się Teodor Kotschy  (zm. 11 VI 1866 r. w Wiedniu) ? dr nauk przyrodniczych, jeden z najwybitniejszych botaników XIX wieku. Opisał 600 tys. okazów roślin. Organizował wyprawy badawcze do Afryki i Azji. W 1843 r. pierwszy zdobył najwyższy irański szczyt Demawend (5604 m n.p.m.).

Przed 190 laty
16 II 1823 r. w Nieborach (obecnie w granicach Trzyńca) urodził się Paweł Oszelda (zm. 26 VI 1864 r.) ? lekarz i działacz społeczny, inicjator chłopskiej rebelii w Końskiej w czasie Wiosny Ludów w 1848 r.

Przed 180 laty
3 XII 1833 w Karpętnej urodził się Paweł Cienciała (zm. 11 I 1922 r. w Wiśle) ? farmaceuta w Wiedniu i Wiśle, gdzie założył pierwszą aptekę, którą przez ponad 20 lat prowadził nielegalnie.
W lutym 1833 r. na terenie ofiarowanym przez mydlarza Gotliba Klimkego na tzw. Bielskim Syjonie założono cmentarz ewangelicki.

Przed 175 laty
W 1838 r. zadłużone dobra żywieckie kupił arcyksiążę Karol Ludwik Habsburg, syn cesarza Leopolda II.
W 1838 r. w Węgierskiej Górce powstała huta żelaza, późniejsza odlewnia żeliwa.