El Tango de Roxanne w brawurowym wykonaniu Jacka Komana.

http://www.youtube.com/watch?v=GNkzucqbXTw