Arnold Zdanowicz

 

Zapewne nie wszyscy wiedzą, że jedną z najbardziej prężnie działających firm prawniczych nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce jest spółka, której twórca oraz jego czołowi współpracownicy mają bielskie korzenie!

 

Beskidzkie korzenie prawników KZRP

 

Firma prawnicza Kochański Zięba Rapala i Partnerzy została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego – adwokata, członka Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz Izby Adwokackiej Dystryktu Kolumbii w Waszyngtonie. KZRP zatrudnia obecnie 60 prawników (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów).

KZRP świadczy swoje usługi globalnie dzięki systemowej współpracy ze stowarzyszonymi z nią firmami zagranicznymi. Firma jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia International Lawyers Network, Mackrell International oraz Martindale-Hubbell. KZRP świadczy pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnej obsłudze transakcji we wszystkich dziedzinach prawa polskiego i międzynarodowego.

Firma jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. w 2013 r. otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Partner Firm Zagranicznych przyznawany przez Business Centra Club i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uhonorowano ją także Medalem Europejskim w kategorii Innowacyjna Kancelaria za system RAACS®  – innowacyjne autorskie rozwiązanie informatyczne pozwalające na skuteczne zarządzanie oraz komunikację z klientami w zakresie świadczenia usług prawnych. Medal przyznaje także BCC pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W 2013 r. Dziennik Gazeta Prawna przyznał KZRP czwarte  miejsce w kategorii: Firmy prawnicze zatrudniające powyżej 51 prawników, natomiast Rzeczpospolita 18 miejsce w kategorii: Liczba adwokatów i radców prawnych.                                          

Prawnicy KZRP są także co roku rekomendowani przez międzynarodowe publikacje prawne, takie jak: Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000, Global Law Experts i inne.

 

Główne obszary działalności KZRP to fuzje i przejęcia, prawo spółek i prawo handlowe, bankowość, finanse i restrukturyzacja, rynki kapitałowe, spory sądowe i arbitraż, prawo nieruchomości, prawo energetyki i ochrony środowiska, prawo konkurencji i prawo antymonopolowe, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, nowe technologie, e-commerce i Internet, projekty infrastrukturalne, prawo zamówień publicznych, prawo mediów i telekomunikacji, prawo farmaceutyczne, prawo żywnościowe, prawo pracy, podatki i rachunkowość, prawo UE.

 

Twórca KZRP Piotr Kochański urodził się w Bielsku-Białej i jest m.in. współzałożycielem, darczyńcą i działaczem Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które skupia nie tylko mieszkańców Bielska-Białej, ale również bielszczan rozsianych po całym świecie. Jednym z głównych celów towarzystwa jest promocja miasta i regionu.

 

Piotr Kochański

 

jest adwokatem i partnerem zarządzającym, kieruje także departamentem prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz koordynuje pracę departamentu sporów sądowych i ADR. Prowadził głośne, precedensowe sprawy o ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, transfery technologii, projekty finansowania przedsięwzięć
gospodarczych, procesy prywatyzacyjne oraz duże, często wielojurysdykcyjne procesy gospodarcze przed sądami powszechnymi i w arbitrażu w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 90. Jako partner w amerykańskiej firmie prawniczej Hogan&Hartson prowadził wówczas wiele prestiżowych projektów dostosowujących polską gospodarkę do wymagań wolnego rynku.
Po 1996 r., jako partner w kancelarii White&Case oraz członek zarządu polskiego oddziału tej firmy, kierował praktykami własności intelektualnej i transferu technologii oraz spraw sądowych i arbitrażu gospodarczego. Od założenia w grudniu 1998 r. swojej firmy prawniczej, reprezentuje wiodące firmy na polskim rynku, w tym oddziały największych międzynarodowych korporacji. Dysponuje wszechstronnym doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej firm z różnych sektorów rynku.
Piotr Kochański jest uznawany za eksperta w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz „Life Science”, a także rekomendowany w dziedzinie sporów gospodarczych i arbitrażu gospodarczego, w tym arbitrażu inwestycyjnego.
W latach 1993-1995 Piotr Kochański wykładał prawne aspekty transferu technologii
na Uniwersytecie George’a Washingtona w USA. Twórca spółki Kochański Zięba Rapala i Partnerzy oraz jej sukcesów Piotr Kochański nie jest jedynym człowiekiem firmy o beskidzkich korzeniach. Inną osobą jest

 

Magdalena Mitas

 

– adwokat, partner w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje praktyką prawa energetycznego i ochrony środowiska. Doradza we wszystkich kwestiach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji z dziedziny energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, w tym: farm wiatrowych, biogazu, elektrowni węglowych i koksowni, jak również innych sektorów gospodarki. Przeprowadza audyty „due diligence” inwestycji obejmujące m. in. Zabezpieczenia praw do gruntu, audyty środowiskowe oraz kwestie administracyjne: decyzji, zgód, pozwoleń, koncesji. Negocjuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, umowy o sprzedaży energii oraz warunki świadczenia usług przesyłu energii elektrycznej, ciepła i gazu. Doradza w sprawach ochrony środowiska, związanych z nimi postępowań przed organami administracji i sądami. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Regionalnymi Operatorami Sieci Elektroenergetycznej oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach dotyczących m.in. zezwoleń na prowadzenie działalności dla przedsiębiorstw energetycznych oraz kwestii dotyczących sprzedaży energii. Pomaga klientom w zakresie postępowań administracyjnych związanych z inwestycjami energetycznymi. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu M&A, jak również projektów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
Pod kierownictwem Magdaleny Mitas, praktyka prawa energetycznego KZRP uzyskała rekomendację Legal 500 EMEA 2013 w dziedzinie prawa energetycznego i ochrony środowiska.
Magdalena Mitas twierdzi, że każdy człowiek ma swoje miejsce w życiu. – Moim miejscem jest Podbeskidzie, zwłaszcza zaś Ustroń – miasto, w którym się wychowałam i w którym znajduje się mój dom rodzinny. Z Ustroniem wiążą się nie tylko wszystkie moje najpiękniejsze wspomnienia, ale też moje poczucie tożsamości. Ustrońska czy też śląsko-cieszyńska tożsamość towarzyszyła mi podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i University of Westminster w Londynie, czy stażu w izbie adwokackiej w Paryżu.
Z wiekiem to poczucie przynależności zdaje się być coraz silniejsze. Obecnie – już jako członek Izby Adwokackiej w Warszawie, praktykujący adwokat i partner zarządzający departamentem prawa energetycznego i ochrony środowiska jednej z największych polskich kancelarii, jak również wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – powracam do mojego miasta niemal co tydzień. Za każdym razem z taką samą radością i nieustannym zachwytem nad pięknem beskidzkiej natury. Te ustrońskie powroty, wyznaczające rytm mojego zabieganego kalendarza, często stają się nie tylko odpoczynkiem, lecz również inspiracją dla mojej codzienności – wyznaje Magdalena Mitas.
Innym filarem firmy jest bielszczanin

 

Szymon Gałkowski

 

– także adwokat i partner, który kieruje praktyką zabezpieczeń transakcji. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, prawie spółek, fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowania. Brał udział w licznych projektach finansowania inwestycji, finansowania projektów nieruchomościowych oraz finansowania nabycia spółek z udziałem banków i innych instytucji finansowych. Uczestniczył także w procesach restrukturyzacji finansowej spółek (w tym umów dotyczących renegocjacji zadłużenia) oraz przy emisjach papierów wartościowych i wprowadzaniu ich do publicznego obrotu. Doradzał również w transakcjach fuzji i przejęć (w tym w procesach „due diligence” spółek i banków), w transakcjach bankowych, a także w sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect/Catalyst wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Nadaj czuję się bielszczaninem, choć tutaj ani nie urodziłem się, ani już nie mieszkam – zapewnia Szymon Gałkowski. – To jednak właśnie w Bielsku-Białej dorastałem, uczyłem się i przeżyłem większą część swojego życia. To takie miejsca jak Szyndzielnia, Dębowiec, Błonia i Cygański Las wspominam najmilej z tamtego okresu. Z Bielska-Białej wyjechałem na studia prawnicze do Krakowa, skąd po dwóch latach przeniosłem się do Warszawy. I tak  już zostało. W Warszawie ukończyłem studia prawnicze, a następnie aplikację adwokacką. Tutaj również zacząłem swoją karierę, najpierw jako prawnik w jednej z międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce, a następnie jako adwokat i partner w jednej z największych polskich kancelarii. Często jednak wracam do Bielska-Białej na weekendy i święta, gdyż prawie cała moja najbliższa rodzina nadal tutaj mieszka. Poza tym wciąż mam wielki sentyment do tego miasta, okolicznych gór i całego Podbeskidzia – twierdzi Szymon Gałkowski.