bielski prawnik, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej, publikował m.in. w Almanachu Nowotarskim.