żywczanin, dr socjologii UJ, antropolog kultury, adiunkt w Katedrze Socjologii ATH w Bielsku-Białej, twórca i pierwszy redaktor naczelny reaktywowanego periodyku żywieckiego Gronie.